Fotball er den farligste sporten

Fotball er den sportsgrenen det er mest sannsynlig å skade seg i, sier forskere.

Nå som et økende antall unge mennesker starter intensiv trening med et ønske om å bli toppidrettsutøvere, øker bekymringene om langtidseffektene av treningen.

En studie som er gjort av Keele University og universitetet i Aberdeen har undersøkt skadene unge sportsmenn og -kvinner pådrar seg etter et tiår med aktivitet.

- Mange unge sportsutøvere har vært gjennom flere år med intensiv trening før de når tenårene. Intensiv trening i ung alder kan ha skadelige effekten, sier forskerne.

For å undersøke effektene av trening fulgte forskerne opp 453 personer som deltok i en lignende studie mellom 1987 og 1992, da de var mellom åtte og 16 år.

Denne studien fant et lavt antall skader i løpet av en treårsperiode.

Forskerne, som rapporterer resultatene i det medisinske tidsskriftet Archives of Disease in Childhood, fulgte opp gruppen etter 10 år, og fikk svar fra 203 personer - inkludert 52 gymnasiaster, 22 fotballspillere, 57 svømmere og 72 tennisspillere.

De ble bedt om å fylle ut et spørreskjema om smerter i muskler og ledd som hadde redusert eller avbrutt treningen.

Mer enn halvparten av gruppen - 109 personer - drev fremdeles med sport. Av de 94 som ikke var det oppga halvparten at tidsklemme på grunn av skolen, universitetet eller jobben hadde tvunget dem til å slutte, mens 15 oppga at skader var grunnen til at de måtte gi seg.

Fotballspillere ble oftest skadet - nesten to tredeler (63,3 prosent) rapporterte om en eller annen form for skade. Blant gymnasiastene hadde 51,9 prosent vært skadet, 50 prosent av tennisspillerne hadde hatt problemer og blant svømmerne hadde bare 28,1 prosent avbrutt treningen fordi de hadde blitt skadet.

 

Mozon, 11.8.2006