Fosteret svært sårbart for alkohol

Gravide bør avstå fra alkohol helt fra de planlegger å bli gravide og gjennom hele svangerskapet. Ny forskning tyder på at fosteret er svært sårbart for hjerneskader.

Fosteret svært sårbart for alkohol

Små mengder alkohol kan være skadelig for fosteret, uansett tidspunkt i svangerskapet. Barnets nevrologiske utvikling påvirkes. - De nye forskningsresultatene tilsier at kvinner bør avstå fra alkohol helt fra de planlegger å bli gravide og gjennom hele svangerskapet, sier overlege Gro Nylander, Rikshospitalet.

Av Hanna Hånes

Forskere advarer nå kvinner mot å drikke alkohol, helt fra de planlegger en graviditet. Skader kan oppstå også hvis kvinnen drikker alkohol før hun vet at hun er gravid.

Tidligere forskning viser at stort alkoholforbruk under svangerskapet kan føre til at barnet fødes med såkalt føtalt alkoholsyndrom. Moderat alkoholforbruk gjennom hele svangerskapet er også skadelig, det kan øke risikoen for at barnets nevrologiske utvikling skades, for nedsatt IQ, økt risiko for konsentrasjonsproblemer, lærevansker og reduserte ferdigheter i sosial omgang med andre mennesker.

Mange spør seg hvor grensen for et trygt alkoholforbruk går, hvor mye kan man drikke uten at fosteret skades? Og når i svangerskapet er det sikrest å innta alkohol? Tidligere forskning viser at alkohol sent i svangerskapet ser ut til å gi størst skader når det gjelder vekst.

Nå viser ny forskning at det er vanskelig både å sette en nedre grense og finne er sikkert tidspunkt. I dyreforsøk har man gitt alkoholmengder som tilsvarer et til to glass vin om dagen til gravide. En slik mengde viste seg å kunne gi skader på fosteret også både når det ble inntatt tidlig og sent i svangerskapet. Forsøkene ble gjort på Rhesus-aper.

Økt risiko

- Alkohol tidlig i svangerskapet ga økt risiko for konsentrasjonsproblemer og nedsatt motorisk utvikling, men ikke nedsatt vekst. Alkohol i en periode tidlig i svangerskapet ga like store skader som jevnlig alkoholforbruk under hele svangerskapet, sier professor Mary L. Schneider ved Wisconsin-Madison-universitetet i USA. Den nye studien er publisert i augustutgaven av fagtidsskriftet Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

- Hvis disse resultatene kan overføres til mennesker, ser det ut til at skader på den nevrologiske utviklingen kan starte før kvinnen vet at hun er gravid, og uten at man kan se nedsatt vekst hos barnet, fortsetter Schneider.

- Forsøkene på Rhesus-aper er viktige fordi man kan utføre tester som ikke kan gjøres på andre dyr. Det er svært få kroppslige eller fysiske problemer hos de dyrene som har blitt utsatt for moderate mengder alkohol tidlig i svangerskapet, likevel fungerer de ikke normalt nevrologisk, sier professor Joanne Weinberg, Universitetet i British Columbia, Canada, i en kommentar.

Avstå helt

- Kvinner bør avstå helt fra alkohol både under graviditet, og hvis de planlegger å bli gravide. Vi vet ikke hva som er et sikkert alkoholforbruk under svangerskap. Det beste er derfor ikke å drikke alkohol i det hele tatt, sier Schneider.Fosteret svært sårbart for alkohol

- Vi vet i dag mye om alkohol og fosterskader, men at fosteret var SÅ sårbart som denne undersøkelsen tyder på, visste vi ikke, sier overlege Gro Nylander, Rikshospitalet. Hun er enig med de amerikanske forskerne i at kvinner bør unngå alkohol helt fra de planlegger graviditet og gjennom hele svangerskapet.

- Tidligere har du sagt at det er neppe skadelig om en gravid kvinne skulle drikke et glass vin av og til, i alle fall var det ikke vitenskapelige holdepunkter for det?

- Heller ikke denne undersøkelsen viser at et enkelt glass vin er skadelig. Men undersøkelsen tyder på at fosteret er svært sårbart. Vi kan tenke oss at større mengder alkohol på et sårbart tidspunkt kan skade et foster, kanskje før kvinnen vet at hun er gravid. Fosteret får jo samme promille som mor. Når en gravid kvinner drikker alkohol, er dette det samme som om hun skulle ha injisert en liten mengde ren alkohol i fosterets blodårer.

- Mange kvinner drikker jevnlig alkohol i dag. Et barn unnfanges kanskje på en fest, etter en fuktig kveld på byen, eller på en ukes sydentur med høyt alkoholforbruk. Kan barnet da få skader?

- Vi vet ikke, men vi kan ikke se bort fra det. Hos forsøksmus har man sett at en enkelt alkoholrus skader fosteret. Det beste er derfor å være på den sikre siden. Kvinner som bruker alkohol, bør for sikkerhets skyld planlegge en graviditet og unngå alkohol fra unnfangelsen og gjennom hele svangerskapet. I dag er det vanlig at unge kvinner jevnlig bruker alkohol. Det er bekymringsfullt hvis de drikker alkohol også i perioder hvor de kan bli gravide. En flaske vin i løpet av en kveld kan tenkes å gjøre stor skade på et lite foster.

- Når utvikles fosterets hjerne og nervesystem?

- De fleste organene er ferdig utviklet i svangerskapets 12. uke, men dette gjelder ikke hjernen. Hjernen og sentralnervesystemet fortsetter å utvikle seg gjennom hele svangerskapet og en periode etter fødselen. Den mest sårbare perioden er imidlertid i svangerskapets 18 første uker.

- Er alkohol like skadelig i ammeperioden?

- Nei. Etter et glass vin vil morsmelken inneholde små mengder alkohol, men når melken har passert gjennom barnets magesekk og fordelt i barnets kropp, blir det svært liten promille ut av det, sier Nylander.

HH, mozon.no, 15.08.2001