Bensinavgiften går ned, men gir det billigere bensin?
Bensinavgiften går ned, men gir det billigere bensin?Vis mer

- Forvent lavere bensinpriser

- Vi må forvente at bensinprisene settes ned like mye som avgiftene kuttes. Om det ikke skjer, må konkurransetilsynet gripe inn, sier Per Anker-Nilssen som er forsker ved Handelshøyskolen BI.

Regjeringen forslår å kutte bensinavgiftene med til sammen rundt 80 øre neste år. De har fått med seg sentrumspartiene på et budsjettforlik, noe som betyr at avgiftsreduksjonen høyst sannsynlig blir vedtatt.

Per Anker-Nilssen som er forsker i energi- og miljø ved Handelshøyskolen BI, mener en avgiftsreduksjonene bør føre til like stor kutt i literprisen.

- Vi må kunne forvente at prisene settes ned, i stedet for at bensinstasjonene øker sin fortjeneste per liter, sier Anker-Nilssen.

Han mener at det må være en sak for Konkurransetilsynet dersom bensinstasjonene jevnt over holder på de samme prisene som før avgiftskuttene.

-”Melker” markedet

- Det er et utbredt inntrykk hos dem som følger med på bensinmarkedet at det i høy grad er preget av kartellvirksomhet. Prisene er like, og stasjonene innenfor ett område følger hverandre i prisutviklingen. På denne måten ”melker” stasjonene markedet, sier Anker-Nilssen til DinSide.

Han understreker at det ikke er påvist at stasjonene samarbeider om prissetting.

- Selskapene vil jo alltid avvise at de driver med noen form for samarbeid, sier Anker-Nilssen.

Vi fikk i går verken Statoil eller Esso til å kommentere utsagnet om samarbeid.

Hva kan du gjøre?

Hva kan du så gjøre dersom du har mistanker om at bensinstasjonene i ditt nærområde driver prissamarbeid? En løsning er å tipse Konkurransetilsynet på deres tipstelefon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En annen løsning for å få prisene nedover, er å alltid fylle på den billigste stasjonen. Kanskje finner du prisene i ditt nærområde på vår bensinprisliste?.

Er du ivrig på å få bensinprisene nedover, kan du også bli bensinprisrapportør i ditt nærområde.

Sterk politisk faktor

Forsker Per Anker-Nilssen understreker at bensinstasjonene har begrenset kontroll over bensinprisen.

- Bensinmarkedet er vanskelig å sammenligne med andre markeder. Den politiske faktoren er enorm, og prisene i Norge bestemmes også i stor grad av utviklingen internasjonalt, sier Anker-Nilssen.

Her kan du lese mer om hvem som stikker av med bensinpengene.

Jet-konkurranse

Til tross for at inntrykket hans er at stasjonene til en viss grad samarbeider, avviser ikke Anker-Nilssen at det er en viss konkurranse i markedet, som har en effekt på prisene.

- Da de ubetjente Jet-stasjonene kom inn på markedet, og skulle ta markedsandeler, la de seg på en lavere pris enn de andre. Da fikk vi en virksom priskonkurranse. Men med en gang Jet fikk fotfeste, steg prisene deres igjen, sier Anker-Nilssen

Konkurransetilsynet har flere år på rad undersøkt hvordan de ubetjente stasjonene virker inn på prisnivået i sitt område. Den siste undersøkelsen ble ferdig i april i år. Over 700 stasjoner, inkludert alle de ubetjente, er undersøkt.

- Vi ser at ubetjente stasjoner som opererer med lavere priser, virker inn på prisnivået i området. På Østlandet, nær svenskegrensa, er det høyest tetthet av Jet-stasjoner, og der er også prisene lavest, sier førstekonsulent i Konkurransetilsynet, Peder Midtstøl.

Her kan du lese mer om konkurransetilsynets undersøkelse.