Bilde: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/anne.htm" target="_blank">Anne Angelshaug</A>.
Bilde: Anne Angelshaug.Vis mer

Fortsatt skattefri hjemme-PC

Å låne en PC fra jobben er fremdeles skattefritt, mens det å få kjøpt en PC via jobben alltid har utløst skatt. 16. oktober strammet myndighetene inn regelen, men søndag 21 oktober kom kontrabeskjeden.

Det har alltid vært mulig å låne en PC fra arbeidsgiver, og bruke denne hjemme til ”tjenstlig” bruk, uten å måtte betale skatt av dette.

Finn ut hvor mye hjemme-pc-ordningen vil koste deg med vår hjemmepc-kalkulator.

Finansdepartementet kunngjorde den 16. oktober, en innskjerping av hjemme-pc-ordningen, men kun i de tilfellene der den ansatte skal overta PCen til odel og eie.

Hva som var foreslått av den avtroppende finansministeren, kan du lese om lenger ned på siden. I går viste nemlig den nye Finansministeren, Per-Kristian Foss, at han er en handlingens mann.

Pressemelding fra Finansdepartementet 21/10-2001:

Fortsatt skattefritak for hjemme-pc med lønnstrekk

Finansminister Per-Kristian Foss har besluttet å omgjøre den forrige regjeringens vedtak om å stoppe ordningen med skattefritak for trekk i lønn til finansiering av hjemme-PC.

- Vi har sett at ordningen med lønnstrekk for hjemme-pc har bidratt til å bygge opp IT-kompetansen hos de yrkesaktive, og ønsker derfor å videreføre skattefritaket, sier finansminister Per-Kristian Foss.

- Vi vil samtidig sørge for den formelle forankring av fritaket i regelverket, og den budsjettmessige inndekningen av det.

I et brev av 16. oktober 2001 til Skattedirektoratet ba Finansdepartementet om at praksisen med skattefritak for trekk i lønn til finansiering av ansattes hjemme-pc skulle stanses. Dagens beslutning om å omgjøre dette vedtaket betyr at ligningsmyndighetene fortsatt skal praktisere skattefritak for slike lønnstrekk. Dette er også i samsvar med det standpunkt som ble lagt til grunn i et brev fra departementet om saken 27. februar 2001.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Departementet vil nå vurdere behovet for en varig og mer formell regelfesting av dette fritaket og den nærmere avgrensningen av det. Også de som har inngått en slik avtale sist uke vil omfattes av skattefritaket.

Hva var det som skulle forandres?

Lønnstrekk til dekning av private innkjøp for ansatte skal som den klare hovedregel ikke gi skattefritak for denne del av lønnen.

Hittil har dette likevel blitt godtatt på hjemme-pc-ordningen.

Departementet vil altså avvikle denne lempelige likningspraksisen.

Hvordan har det foregått?

Enkelte arbeidsgivere har unnlatt å inngå skriftlige avtaler om sin hjemme-pc-ordning. I praksis har de ansatte selv finansiert kjøpet av datamaskinen, ene og alene ved trekk i bruttolønnen.

Arbeidsgiver har kun bidratt med selve organiseringen av kjøpet, og ved å gjennomføre lønnstrekket hos den ansatte.

Denne ordningen har med andre ord resultert i at den ansatte fremdeles har opparbeidet seg fulle feriepenger, og pensjonsrettigheter.

Vi har i praksis fått en omforming fra skattepliktig kontant lønn, til skattefri naturalytelse, gjennom lønnstrekk-ordningen.

Dette vil altså ikke bli tillatt framover.

Hva blir tillatt?

Ordninger der den ansattes brutto lønnsnivå påvirkes av hjemme-pc'en, blir altså godtatt.

Endringen i den ansattes brutto lønnsnivå må være reell, og dermed også påvirke for eksempel sykepenge- og pensjonsgrunnlaget. Lønnsendringen må heller ikke i utgangspunktet være tidsbegrenset til den periode det tar å nedbetale datautstyret.

Hva med eksisterende avtaler?

Tidligere inngåtte avtaler skal fortsatt behandles etter den hittil lempelige praksis. Som etablerte ordninger bør ligningsmyndighetene akseptere tilfeller hvor bindende bestilling av datautstyr er foretatt i henhold til avtale om lønnstrekk.

En ren inngåelse av selve avtalen om lønnstrekk mellom arbeidsgiver og ansatt, uten at det er tatt skritt for å bestille utstyr, bør imidlertid ikke lede til at overgangsregelen kommer til anvendelse.