<b>HVA SKJER MED POSTEN?</b> Posttjenestene følger i utgangspunktet med butikkdriften, selv om avtalen kan sies opp. Foto: POSTEN
HVA SKJER MED POSTEN? Posttjenestene følger i utgangspunktet med butikkdriften, selv om avtalen kan sies opp. Foto: POSTENVis mer

Forsvinner post i butikk sammen med Rimi og ICA?

Svaret vil nok berolige mange postkunder.

De første omleggingene av Rimi-butikkene har begynt, og i løpet av våren er det helt slutt. Rimi- og Ica-butikkene er solgt til Coop, Norgesgruppen og Bunnpris - og butikkene vil gradvis endres til ny kjedetilhørighet.

Men i dag er det mange som har sitt lokale postkontor nettopp på en Rimi eller Ica-butikk.

Så hva skjer med postkontortjenestene når butikkene avsluttes?

Postkontortjenestene videreføres

John Eckhoff, pressesjef i Posten, kan berolige alle med at postkontortjenestene videreføres.

- Dette har ingen praktisk betydning for kundene. Det ligger i driftskonsesjonen at så lenge det er butikk der, skal det være post i butikk i avtaletiden, sier Eckhoff til Dinside.

Med avtaletiden mener han den perioden som butikken er tildelt konsesjon til å drive post i butikk.

Avtalene inngås for fire år av gangen, med mulighet for forlengelse til sju år.

Men avtalen kan sies opp

Eckhoff forteller at avtalene løper uavhengig av eventuell kjedetilhørighet, så lenge ikke butikken sier opp avtalen.

- Om kjeden sier opp avtalen med oss, må vi forsøke å finne et alternativ, sier han. Og vi forsøker så langt som mulig å ha en god geografisk spredning på post i butikk.

Men kundene til post i butikk hos Rimi og Ica, kan heldigvis puste ganske lettet ut: Både Coop og Norgesgruppen bekrefter nemlig til Dinside at de vil videreføre tjenesten.

- Eksisterende avtaler om post i butikk/bank i butikk vil bli videreført. Kundene vil ikke merke noen forskjell på dette området selv om butikken endrer profil, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

- Her blir det ingen endring. Post i butikk blir videreført etter at butikken omprofileres til Coop-kjede, bekrefter også Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Coop.

Nye post i butikk

Posten har nylig tildelt nye avtaler til 140 post i butikk etter en åpen innkjøpskonkurranse. Av disse er det 49 post i butikk som bytter sted. De starter utskifting av kontorene i mai, og de skal være ferdig skiftet ut i løpet av sommeren.

Det er rundt 1.380 Post i Butikk og 40 postkontor i Norge.

Det er også på gang en ny innkjøpskonkurranse som omfatter rundt 1.000 post i butikk. Disse vil tre i kraft 1. juli 2016.