Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.comVis mer

Førstehjelp ved forgiftning

Er barnet ditt forgiftet? Her er symptomene på de vanligste forgiftningsfellene, og tips til behandling.

Hvert år mottar Giftinformasjonen cirka 30.000 henvendelser fra personer som har fått noe i seg eller på seg, som potensielt kan være farlig.

En gruppe som er spesielt utsatt for å bli forgiftet, er barn.

De fleste forgiftningsulykker skjer med barn mellom ett og fire år, i en alder der de er opptatt av å utforske omgivelsene rundt seg.

Dersom du mistenker at barnet ditt har fått i seg et farlig stoff bør du ringe Giftinformasjonen for å få råd, på telefon 22 59 13 00.

Vanligste forgiftningsfellene

Her kan du lese mer om de vanligste forgiftningsfellene og førstehjelp ved forgiftning:

Tabellen er kun ment som et veiledende hjelpemiddel, og skal ikke brukes som en erstatning for å ringe Giftinformasjonen eller kontakte legen.

Ring Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produktet.

Forgiftning hos barn

Produkt/stoff:Symptomer/Behandling:
Planter/bærSe etter irritasjoner på slimhinner i munn, øyne og i noen tilfeller hud.
Ved inntak: Fjern rester fra munnen og gi barnet noe å drikke. Noen ganger kan det være nødvendig å ta kull.
Ved sprut i øyne: Skyll med lunkent vann i inntil 15 minutter. Kontakt lege dersom symptomene vedvarer.
Ved hudkontakt: Vask huden med mild såpe og vann. Kontakt lege med vedvarende symptomer.
RengjøringsmidlerKan virke irriterende på slimhinner, øyne og hud og kan gi kvalme, oppkast og diaré.
Ved inntak: Gi barnet drikke.
Ved sprut i øyet: Skyll med vann i 15 minutter og kontakt lege ved vedvarende symptomer.
Ved hudkontakt: Skyll med vann.
FluortabletterSymptomer kommer ofte innen en time etter inntak, og kan gi kvalme, brekninger, magesmerter og diaré.
Ved inntak av inntil 100 mg fluorid (tilsvarer 400 tabletter Flux 0,25 mg eller 5 ss tannkrem) er det ikke nødvendig med andre tiltak enn å gi melk. Kontakt Giftinformasjonen ved inntak av større mengder.
KosmetikkVed inntak av neglelakk på inntil én slurk, gi barnet drikke. Kontakt Giftinformasjonen ved større inntak.
Ved sprut i øynene: Skyll med vann i 15 minutter og kontakt lege ved vedvarende symptomer.
Ved hudkontakt: Skyll og vask med vann og en mild såpe.
GrilltennvæskePetroleumsprodukter virker irriterende på slimhinner, øyne og hud og kan gi kvalme, oppkast, diaré og nedsatt bevissthet. Det er fare for kjemisk lungebetennelse hvis produktet kommer over i luftveiene.
Ved inntak: Ikke fremkall brekninger, men gi fettholdig drikke, som kremfløte, rømme eller matolje. Ved inntak av flere slurker eller symptomer som irritasjon i luftveiene, hoste, pustebesvær eller sløvhet bør lege kontaktes.
Ved sprut i øyne: Skyll med vann i 15 minutter og kontakt lege ved vedvarende symptomer.
Ved hudkontakt: Fjern tilsølte klær, skyll og vask med vann og en mild såpe. Smør huden med mild fuktighetskrem.
Ved innånding: Sørg for frisk luft og hvile. Kontakt lege ved vedvarende hoste eller irritasjon i luftveiene.
Alkaliske stofferFinnes bl.a. i malingsfjernere og sterke rengjøringsmidler. Virker irriterende til sterkt etsende på slimhinner, øyne og hud, og kan gi svie i munn og svelg, brekninger, magesmerter og diaré.
Ved inntak: Gi barnet straks noe å drikke, som vann eller melk. Brekninger skal ikke fremkalles. Oppsøk lege snarest ved inntak av etsende stoffer.
Ved sprut i øyne: Skyll straks øyne i 15 minutter, og enda lenger ved etseskader. Da bør også lege kontaktes.
Ved hudkontakt: Fjern tilsølte klær, og skyll øyeblikkelig og grundig med vann. Ved fare for etseskade bør du skylle ekstra lenge og kontakte lege.
Ved innånding: Sørg for frisk luft og hvile. Dersom symptomer fra luftveiene oppstår, bør lege kontaktes.
LegemidlerInntak av legemidler som smertestillende, jernpreparater og malariatabletter kan være svært farlig for barn.
Ved inntak: Vent aldri på at symptomer skal oppstå. Kontakt Giftinformasjonen eller lege øyeblikkelig. Legemidler som p-piller og multivitaminer uten jern er mindre farlig.
  
Kilde: Farlig eller ufarlig. Forgiftningsuhell hos barn - Forebygging og førstehjelp 


Først publisert: 13.04.2007
Sist oppdatert: 02.11.2007