Førstehjelp gjøres ofte feil

I følge to nye undersøkelser utføres ofte mangelfull førstehjelp av leger og sykepleiere.

Mer enn 600.000 personer dør årlig av plutselige hjerteproblemer i Nord Amerika og Europa. Problemene kan komme av hjerteinfarkt eller en hjertelidelse.

Stressende situasjon
Den mangelfulle førstehjelpen finner sted både på sykehuset og utenfor sykehuset. Typiske feil er at man ikke presser hardt eller raskt nok på den skaddes bryst, eller pustet luft inn i lungene for ofte.

Forskerne tror at stress er en av grunnene til den mangelfulle hjerte- og lungeredningen. Det er vanskeligere å skulle utføre førstehjelp i en virkelig livstruende situasjon enn det er i klasserommet.

Norsk hjelp
Den ene undersøkelsen besto av 176 norske, svenske og britiske hjertepasienter som fikk hjelp av leger og sykepleiere. Hjerte- og lungeredning ble kun utført halvparten av gangene, og de fleste trykkene var for svake. Den andre undersøkelsen involverte 67 voksne pasienter i Chicago, og helsepersonellet gjorde minst én feil i førstehjelpen 80 prosent av gangene.

I undersøkelsene ble det brukt en hjertemonitor som inneholdt en liten sensor. Monitoren er utviklet av firmaet Lærdal i Stavanger. Sensoren ble satt på pasientens bryst, og den evaluerte dybden av brystpresset og andre sider ved førstehjelpen. Monitoren inneholdt også en automatisk stemme som skal si fra når presset mot brystet ikke er hardt eller ofte nok. Stemmen ble imidlertid ikke brukt under studien.

Opplærte leger
Siden studiene ikke var store nok, kan man ikke bevise om monitoren kan redde liv. Likevel tror forskerne fra Chicago at det kan forbedre overlevelsesmulighetene til pasienten.

Lege Tanya Vail gjør oppmerksom på at legene ved hennes sykehus stadig trener på førstehjelp.

- Alle kommer inn som opplærte. Og vi fortsetter prosessen, sier hun til LJWorld.com.

Ekstern link: SLIK GJØR DU DET.

Mozon.no, 19.01.2005