Når tid er penger...
Når tid er penger...Vis mer

Først i helsekøen for 1550 kroner i året!

Stadig flere firmaer tegner nå forsikring for å lure sine ansatte forbi den offentlige helsekøen. Hva med deg? Nå er det kanskje på tide å få inn et nytt punkt i arbeidskontrakten.

Dyktige medarbeidere er ofte uerstattelige, men også de kan bli rammet av sykdom. Da er det selvsagt lite ønskelig for bedriften å oppleve at den ansatte må vente i månedsvis på en nødvendig operasjon

Du trenger ikke å tegne en privat forsikring for å være garantert hjelp når du er akutt syk. Har du behov for øyeblikkelig hjelp, du brekker for eksempel armen, får du den hjelpen du trenger av det offentlige helsevesenet.

Behovet

Private helseforsikringer kommer først til nytte hvis du skulle få en sykdom eller skade som ikke krever behandling med en gang. Dette vil spesielt gjelde sykdommer og skader relatert til kne og hofter, øre-nese-hals og noen hjerte- og nyrelidelser – det er disse sykdommene som sprenger rammene for den såkalte "ventelistegarantien".

Har du helseforsikring og blir rammet av en sykdom, slipper du å vente i sykehuskøen. Forsikringsselskapene har nemlig avtaler med private sykehus i Norge og i utlandet, hvor du vil bli lagt inn på kort varsel.

Stadig flere forsikringsselskaper har begynt å tilby operasjonsforsikring. Tanken er ganske enkel: Når en ansatt trenger operasjon, er et konkret tilbud om behandling innen et garantert tidsrom langt viktigere enn den summen som eventuelt spares på å vente i den offentlige køen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vanligvis kan bedriften bestemme hvor lang "maksimaltiden" før operasjon skal være. Hos Nordisk Helse Assistanse trer for eksempel operasjonsforsikringen i kraft dersom ventetiden for en planlagt operasjon i det offentlige helsevesenet overstiger to, fire eller seks uker etter at behandlende lege har foreskrevet operasjon og NHA er informert om dette.

Jo kortere tid man tolererer å vente før operasjonen blir gjennomført, jo høyere blir premien.

Sikkerhet for deg, og fordel for bedriften

Med en helseforsikring i hånden er forsikringstageren sikret behandling innen få uker hvis sykdommen skulle ramme. Du slipper altså å stå i måneds- og årelange behandlingskøer.

Samtidig kan din bedrift spare store utgifter og tapt fortjeneste på grunn av langvarige sykemeldinger.

I følge tall fra SINTEF vil det koste en bedrift 1500 kroner per døgn når en ansatt blir syk. Tegner bedriften forsikring hos Nordisk Helse Assistanse vil forsikringspremien per ansatt per år, være på 1550 kroner, forutsatt at operasjon skal skje innen 4 uker.

Hvilke bedrifter kjøper "operasjonsforsikring"?

I følge Terje Aanestad i Nordisk Helse Assistanse, er etterspørselen stor. Men nøyaktig hvor mange kunder de har fått, vil de ikke ut med. Av konkurransemessige hensyn må vite...

Det er spesielt IT-bedrifter, advokater og regnskapsbransjen som har gått i spissen og inngått avtaler for sine ansatte, og de velger som regel den korteste garantitiden (2 uker).

Grunnen er at disse bransjene ofte vil få store problemer hvis nøkkelpersoner blir sykmeldte over lang tid.

Åpent for alle

Hos Nordisk Helse Assistanse kan alle selvstendig næringsdrivende, bedrifter og organisasjoner tegne operasjonsforsikring. Bedriften kan tegne forsikring for alle sine ansatte, eller utvalgte personer som sitter i nøkkelposisjoner. Et ekstra gullkorn er at de ansattes samboere og ektefeller også kan bli med i forsikringsavtalen, mot et tillegg på 10 prosent i premien.

Det opereres verken med egenerklæringer, eller egenandeler hos Nordisk Helse Assistanse. Er du frisk nok til å jobbe i minst halv stilling er det bra nok. Premien er altså den samme uansett alder, kjønn, om du røyker eller ikke, og så videre.

Operasjonsforsikringen vil imidlertid ikke dekke skader som har blitt diagnostisert hos den enkelte arbeidstager de siste tre år før forsikringen tegnes.

Her slipper du altså å bli gjenstand for en nitidig gjennomgang av din helsetilstand. Dette er kanskje et poeng den øvrige forsikringsbransjen burde merke seg?

Hva er alternativet?

Bortsett fra at du selvsagt kan stå i den offentlige helsekøen, er det ingenting i veien for at din bedrift åpner pengebingen, og sponser din operasjon hvis det blir aktuelt.

Økonomisk sett kan imidlertid det bli en ugunstig løsning. Koster operasjonen 25.000 kroner, vil nemlig dette beløpet bli ansett som en skattemessig fordel for deg som arbeidstager, og bli plusset på din inntekt.

Har bedriften derimot tegnet en operasjonsforsikring vil du, og bedriften slippe billigere unna. Du må riktignok betale skatt av fordelen ved forsikringen, men det vil ikke være mer enn størrelsen på din årspremie. Bedriften vil på sin side kunne kreve fradrag for kostnadene ved forsikringspremien.

Det er flere om beinet

Husk at det er flere selskaper som tilbyr slike tjenester. Vurderer din bedrift å tegne helseforsikring bør dere derfor shoppe rundt, og innhente flere tilbud, før dere bestemmer dere.