Forspill til rentemøtet

Hva skjer med renten i morgen? Og skjer det noe - hva betyr det for din privatøkonomiske situasjon?

Hvor går renten onsdag? Illustrasjon: Per Ervland.
Hvor går renten onsdag? Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer

Forspill til rentemøtet

  1. De tyngste tror på lavrente


Møte i klubben

I morgen, onsdag 27. september, er det igjen tid for styret i Norges Bank til å treffes - for å finne ut hva som skal skje med renten. Og dermed din økonomi.

De økonomiske nøkkeltallene taler for ulike ting. Boligprisene fortsetter å øke i rasende fart, lånelysten er stor og kronekursen svak. Alle ting som tyder på at en renteøkning hadde vært på sin plass.

Andre faktorer taler i mot renteøkning. Inflasjonen er nemlig rekordlav. Og med en prisvekst på bare 0,4 prosent, er den altså utrolig langt fra Norges Banks mål om en underliggende prisvekst på 2,5 prosent. Dette elementet taler altså for at renten ikke bør opp foreløpig.

Uansett hva som skjer - hva vil en renteendring bety for din økonomi? Finn ut med vår rente-endringskalkulator.

Vil ha høyere rente

Rentene må settes raskere opp, lød oppfordringen fra Kredittilsynet forrige uke. Det er likevel liten tro på at Norges Bank skal vedta en ny renteøkning førstkommende onsdag, skriver NTB.

Arbeidsledigheten faller mer enn ventet. Boligprisene stiger mer enn ventet. Til tross for at Norges Bank har hevet styringsrenten fra 1,75 prosent på det laveste til dagens 3,0 prosent, og nye økninger er varslet, har ikke det dempet lånelysten nevneverdig.

Alt dette brukes i argumentasjonen for å heve renten. Ikke engang en sterk krone hindrer renteøkninger akkurat nå. Kronekursen er blitt atskillig svekket den siste tiden, blant annet på grunn av et sterkt fall i oljeprisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

RENTEMØTE

Hva tror du skjer på rentemøtet onsdag? (Avsluttet)
Renten holdes uendret(51%) 252
Renten går opp(43%) 210
Renten går ned(6%) 32
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Likevel tror ikke analytikerne på en renteøkning allerede kommende onsdag.
- Vi venter ikke at Norges Bank skal foreta seg noe på onsdag, sier sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank, til DinSide Økonomi, og legger til:

- De lave inflasjonstallene som er lagt frem de siste par månedene taler for at Norges Bank skulle gi signaler om at renteendringene burde komme saktere. Men alle andre faktorer gir indikasjoner om at renteendringene burde komme raskere enn man tidligere har ventet. Konklusjonen fra oss er at de ikke kommer til å gjøre noe onsdag, men at de nok likevel vil varsle at renteendringene vil skje raskere fremover, sier Jullum.

Av faktorer som indikerer at Norges Bank skulle sette opp renten, nevner sjeføkonomen høy økonomisk vekst i Norge, høy lønnsvekst og høy takt i utlånsveksten.

Nordea Markets har et liknende syn på saken.

- Jeg tror ikke Norges Bank vil endre pengepolitikken på grunn av kortsiktige svingninger i valutamarkedet. Det er tvilsomt at kronen vil fortsette å være så svak, sier senioranalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til NTB.

Må gå raskere

Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo mener at selv om inflasjonen er så lav at det skulle tilsi rentesenkning, må det hardere renteøkninger til for å hindre fremtidige kriser. Da tilsynet feiret 20-årsjubileum tidligere i måneden benyttet han anledningen til å argumentere for raskere rentehevinger.


Mens Norges Banks nåværende bane tilsier at det vil ta to år før renten er oppe på det som karakteriseres som et normalt nivå, fem prosent, mener Kredittilsynet denne økningen helst bør skje i løpet av ett år.

Men tempoet økes neppe ved det første rentemøtet.

- Norges Bank har så langt lagt opp en rentebane som innebærer renteøkninger på annethvert møte. På forrige møte, i august, ble renten økt. Derfor venter vi at den neste kommer på møtet 1. november, sier Bruce.

Men ifølge Bruce hersker det derimot mer usikkerhet om sentralbanken allerede på førstkommende møte vil varsle en økning i tempoet fremover.

Lavrente- lobbyen

Vi legger til at det er enighet mellom aktørene i pengemarkedet og forskningsmiljøet i Statistisk sentralbyrå om at renta vil holde seg lavere enn hva Norges Bank antyder. Disse forventer en rente rundt fire prosent i flere år fremover. Mer om dette kan du lese hvis du trykker her.

Kilde, deler av artikkelen: NTB.