Forskjøvet menopause

Dagens kvinner kommer i overgangsalderen 18 måneder senere enn deres mødre. Det kan blant annet øke risikoen for brystkreft, mener forskerne.

Det er mye som har forandret seg siden våre mødre og bestemødre var unge, også når det gjelder overgangsalderen. I dag kommer kvinner i overgangsalderen i gjennomsnitt når de er 50 år og 6 måneder gamle. Mens generasjonen før opplevde det samme ved 49 års alder, skriver Independent.

Slik beregner du overgangsalderen

Kvinner født i 1915 gikk gjennom overgangsalderen hele 17 måneder før kvinner født i 1939, ifølge ekspertene, som har gjort en studie på 23 000 amerikanske kvinner.

Gynekolog og lege Anne Stensløkken ved Balderklinikken i Oslo har imidlertid ikke tenkt så mye på dette.

- Jeg har ikke lagt så godt merke til om kvinnen kommer i menopause senere. De fleste kommer i overgangsalderen rundt 50 år, og da legger man ikke så mye merke til om kvinnen er 49 eller 51 år, sier hun.

Stensløkken legger til at det er mange ting som er forskjellig fra en 50-årings liv i dag, sammenliknet med for 50-60 år siden.

- Kvinner føder færre barn og lever sunnere. I miljøet finnes det dessuten en god del hormonliknende kjemiske stoffer som for eksempel ligner på østrogen. De virker inn på mange av våre hormonsystemer, og det er fristende å spekulere i om ikke dette har en relativ stor betydning for at overgangsalderen kommer senere, sier hun.

At kvinner kommer i overgangsalderen senere kan ha flere konsekvenser.

Flere konsekvenser
Konsekvensene av senere overgangsalder er blandede, ifølge Hazel Nichols ved University of Wisconsin-Madison, som står bak den amerikanske studien, som kun inkluderte kvinner som ikke tok hormontilskudd.

- Blant disse kvinnene var senere overgangsalder forbundet med lenger eksponering av høye doser med østrogen. Dette kan ha både negative og positive konsekvenser. Kvinner kan ha økt risiko for brystkreft, men redusert risiko for osteoporose, sier hun til Mozon.

Hun får støtte fra Stensløkken.

- Benskjørhet inntrer senere og det er mulig at for eksempel risikoen for brystekreft kan øke noe. Men samtidig får huden får færre rynker og blodårene holder seg elastiske i lengre tid, slik at risikoen for hjerte- og karsykdom blir mindre.

Flere kvinner velger soya i overgangsalderen

Den amerikanske studien er publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology.

Færre premature fødsler
De amerikanske ekspertene har også regnet ut at risikoen for premature fødsler reduseres med to prosent for hvert år som går, før overgangsalderen setter i gang.

- Og dessuten er frekvensen av hjertedød lavere. Selv om risikoen for å dø av livmorkreft eller eggstokkreft øker med fem prosent, er den totale effekten økt livstid, ifølge rapporten til forskerne.

De har imidlertid ikke klart å komme frem til en årsak på hvorfor kvinner nå kommer i overgangsalderen senere enn før.

- Det er ikke én hypotese som har fått full støtte. Mulige årsaker kan knyttes til genetiske, sosiale, hormonelle og miljømessige faktorer. I tillegg kan det se ut til at kvinner som er født senere, har universitetsutdannelse, får høyere kroppsvekt og bruker p-piller, ifølge rapporten.

Andre eksperter legger til enda flere årsaker som generell bedre helse samt mindre røyking og drikking.

Slik tar du kontroll i overgangsalderen!

 

Mozon.no, 04.12.2006