Forsker på tryggere svangerskap

Svangerskapsforgiftning rammer rundt fire prosent av alle svangerskap i Norge. Norske forskere prøver nå å finne årsakene.

Svangerskapsforgiftning forekommer særlig hos førstegangsfødende. Tilstanden kan ha ulike alvorlighetsgrader, men i de alvorligste tilfellene kan det stå om livet for både mor og barn.

Av de få kvinner som fremdeles dør i forbindelse med svangerskap og fødsel i Norge, utgjør svangerskapsforgiftning en av de vanligste dødsårsakene.

Dårlig morkake
- Årsaken til svangerskapsforgiftning er fortsatt ikke helt klarlagt. Men teorien er at det under graviditeten skilles ut noen stoffer fra en dårlig fungerende morkake, som har en ugunstig virkning på blodårene til moren. Hun får da symptomer i form av høyt blodtrykk, og protein i urinen, sier barnelege og doktorgradsstipendiat Kristin Brække ved Ullevål universitetssykehus til Ullevålnytt.

Sammen med gynekolog og doktorgradsstipendiat Nina Harsem, forsker hun for å finne ut mer om mekanismene som utløser svangerskapsforgiftning, og hvordan tilstanden påvirker både mor og barn.

Keisersnitt
Studien tar for seg kvinner med alvorlig form for svangerskapsforgiftning. Dette er pasienter som er så dårlige at man ikke kan vente til de føder normalt. Fødselen blir derfor fremskyndet med keisersnitt, siden forløsning av den gravide er den eneste behandlingsmuligheten som finnes i dag for å gjøre mor frisk.

I forbindelse med keisersnittoperasjonen tar Brække og Harsem ulike prøver av både mor og barn. Prøvene blir senere brukt til forskjellige analyser.

- Vi tar blodprøver av mor og prøver av det vevet som er involvert. Det er særlig morkaken vi ser på, siden det er der man regner med at årsaken til ligger. Når morkaken er borte, forsvinner også symptomene på svangerskapsforgiftning, sier Nina Harsem.

Forskerne undersøker også en frisk kontrollgruppe for å sammenlikne resultatene. Kontrollgruppen består av kvinner uten svangerskapsforgiftning, men som tar keisersnitt av andre årsaker, som for eksempel at barnet ligger i seteleie.

Antioksidanter
I blodprøvene fra mor og barn leter forskerne blant annet etter markører for det man kaller oksidativt stress. Tilstanden skyldes en ubalanse mellom antioksidanter og frie oksygenradikaler i blodet, hvor det blir en overvekt av frie oksygenradikaler. En slik ubalanse er skadelig og er assosiert med flere sykdomstilstander, som for eksempel hjerte- karsykdommer og diabetes.

- Det er store forskningsstudier på gang i USA og England, hvor de behandler gravide kvinner med antioksidanter i form av vitamin E og C, for å forebygge svangerskapsforgiftning. I USA inkluderes alle gravide for å se om man får noe lavere forekomst av svangerskapsforgiftning, mens i England bare inkluderes de som er i økt risiko for å utvikle sykdommen, sier Brække.

Likevel er det for tidlig å si om det blant annet er tilførsel av antioksidanter som skal til for å forebygge svangerskapsforgiftning hos alle.

- På lang sikt er målet å få vite mer om hva vi skal gjøre i forhold til kvinner i risikogruppen for å utvikle svangerskapsforgiftning. Det vi gjør nå er å legge noe av grunnlaget for å skjønne mekanismene, slik at vi i neste trinn kan vurdere effekter av intervensjoner, også mulige effekter på barnet. Derfor finner vi ikke i vår studie raske løsninger på hvordan vi skal behandle svangerskapsforgiftning, sier Brække.

 

Mandag 28.11.2005