Forsinket influensa-vaksine

Årets influensavaksine vil bli mellom fem og åtte uker forsinket. Folkehelseinstituttet regner med at mange ikke får startet vaksinering av risikogruppene før i begynnelsen av desember.

Årsaken til forsinkelsen er problemer i tilknytning til dyrking av ett av vaksinevirusene.Dermed rammer forsinkelsen alle produsenter og gjør det umulig å skaffe vaksinen til rett tid.

Folkehelseinstituttet anbefaler kommunene å vente med å fastsette tidspunkt for massevaksinasjon før det er kommet mer presis informasjon om hvor store forsinkelsene vil bli.

I en pressemelding fra instituttet blir antall personer i risikogruppene anslått til rundt 900.000. Det er stort sett eldre mennesker.

Krevende jobb
- Vi vurderer ikke situasjonen som spesielt farlig, men den vil åpenbart stille store krav til de lokale helsemyndighetene, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby i smitteverndivisjonen i Folkehelseinstituttet til NTB.

- Normalt skal vaksinen være hos oss i første halvdel av september. I år kan vi tidligst sende ut vaksine til kommunene i midten av oktober, og først ved utgangen av november kan alle som har bestilt, regne med at de har fått levert vaksinen, sier Nøkleby.

Hun mener kommunenes smittevernleger dette året må planlegge grundigere og gjennomføre vaksineringen mer effektivt enn normalt fordi tiden blir så kort.

Influensaen først
Nøkleby innrømmer at det er en teoretisk mulighet for at influensaepidemien kan komme før vaksinen, men regner det som lite sannsynlig.

- Det vanlige er at influensaen kommer like før jul eller på nyåret. I fjor kom den først i februar, men vi vet aldri noe mer presist i Nord-Europa enn at influensaen kommer i vinterhalvåret, sier Nøkleby.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun opplyser at Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at influensavaksinen i år skal være gratis til risikogruppene.

- Vi ba allerede i mars om at kommunene leverte inn sine bestillinger. I april sendte vi purrebrev før den endelige fristen gikk ut 12. april, sier Nøkleby.

Hun opplyser at instituttet i tillegg har bestilt ekstra vaksine.

- De som har forsømt seg og som nå kommer med etterbestilling, må imidlertid vente til alle som har bestilt i rett tid, har fått sin vaksine levert, sier Nøkleby.

(©NTB)

 

Mozon.no, 31.08.2006