Forsikringskodene

Å velge forsikringsselskap og forsikringsdekning kan være et mareritt for bilister og motorsyklister. Prisen er viktigst for de fleste av oss, men også innholdet i forsikringen varierer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Har du gammel bil velger du ansvarsforsikring, og har du kjøpt ny bil velger du full kasko. Så enkelt er det for de fleste av oss.

Valget av forsikringsselskap består normalt av tre faktorer:

  • Pris, pris og pris.
Forsikringsbransjen lever fremdeles opp til sitt rykte som svært uoversiktelig, og gir deg derfor utallige valgmuligheter for motorvognforsikring.

Men husk at det ikke er sikkert at du trenger å ha full dekning på alle områder.

Nedenfor viser vi deg innholdet i de ulike forsikringsalternativene samt gir deg en innføring i egenandelens mysterier.

Trykk her for å lese mer om de vanligste tilleggsforsikringene, og om det egentlig lønner seg å bruke forsikringen.

image: Forsikringskodene

1. Ansvarsforsikring


Alle registrerte kjøretøyer må ha ansvarsforsikring. Forsikringen skal dekke skader kjøretøyet kan påføre andre mennesker og ting.

MERK: Ansvarsforsikringen dekker ikke skade på eget kjøretøy. Dette forutsetter at du har en kasko eller delkaskoforsikring.

Har du blitt påkjørt? Der motpartens selskap har erkjent ansvar, må du sørge for å kreve dekning av alt som er skadd i forbindelse med kollisjonen. Husk at det også gjelder ødelagte briller, klær etc.

Du har krav på full økonomisk erstatning for nødvendige utgifter, men du har også en tapsbegrensningsplikt. Er bilen din ukjørbar og du kan dokumentere at du har behov for bil, kan du få dekket en rimelig leiebil. Krav om leiebil skal rettes direkte til forsikringsselskapet til vedkommende som kjørte på deg.

Dersom du ikke kan dokumentere behov for leiebil, kan du kreve å få dekket utgifter til offentlig kommunikasjon.

2. Delkasko


Delkasko er dyrere enn ansvar, men billigere enn full kasko. Normalt dekkes skader som følge av brann og tyveri.

I tillegg dekkes ofte hærverk oppstått i forbindelse med tyveriet. Det samme gjelder normalt glasskader på eget kjøretøy, for eksempel på grunn av steinsprut. Her som ellers må du imidlertid lese forsikringsvilkårene nøye. Hva som omfattes kan variere fra selskap til selskap.

3. Full kasko


Dette er den dyreste forsikringen du kan tegne på din bil eller motorsykkel.

I tillegg til det overnevnte, dekker full kaskoforsikring også skade på egen bil - for eksempel når du selv er skyld i eventuell kollisjon eller skade.

Reparasjon eller erstatningsoppgjør skal følge de vilkårene som er beskrevet i din forsikringsavtale. Pass på at du får det du har krav på.

image: Forsikringskodene

Merk: Selvforskyldte skader skyldes normalt at du har vært uaktsom. Mener selskapet at du har vært grovt uaktsom, kan dette medføre at selskapet dekker mindre enn de ellers ville ha gjort.

Egenandel


Det er store variasjoner på egenandelens størrelse ved kaskoskader. Og i følge forsikringsbransjens egenreklamer skal høy egenandel gi reduksjon i premien.

Dessverre er det ofte langt mellom reklamens fantasiverden og virkeligheten. Noe som ble tydelig illustrert da vi innhentet kaskopriser på motorsykler: Selv om du doblet egenandelen fra 6.000 til 12.000 kroner, gikk nemlig ikke forsikringspremien ned tilsvarende.

I tillegg varierer egenandelens størrelse etter hva skaden gjelder. Dersom forsikringen din dekker glasskader vil egenandelen for glasskader normalt være billigere enn for kollisjonsskader.

Sjekk derfor alltid betingelsene nøye.