Forsikringsbransjens kommentar

Informasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Finansnæringens Hovedorganisasjon har kommentert avgjørelsen. Kommentaren er gjengitt i sin helhet nedenfor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

"Vi kommenterer ikke enkeltsaker, men i dette tilfellet er saken offentlig gjennom nemnduttalelsen. Det er derfor naturlig å trekke fram følgende poenger.

Å ha skyld i en ulykke er ikke det samme som å opptre grovt uaktsomt. Det er derfor tull å påstå at tilfeldigheter avgjør om man får utbetaling eller ikke.

Lagmannsretten har dømt sjåføren for uaktsomt drap og beskrevet kjøringen som bevisst uaktsom. Da kan Forsikringsselskapet i følge loven avkorte ansvarsdekningen helt eller delvis.

Hvis føreren kan bebreides for "grov uaktsomhet", slik Forsikringsklagekontorets avkortingsnenmd legger til grunn, kan forsikringsselskapet i følge loven også avkorte førerulykkeforsikringen helt eller delvis.

Forsikringsselskapet og avkortningsnemda har naturlig nok lagt Lagmanssrettens vurdering til grunn. Det er høyere rettsinstans og ingen andre, som eventuelt skal overprøve en dom.

På den ene siden blir det argumentert for hvor fort bilen kjørte og hvordan veien var. På den andre siden skal alle avpasse farten etter forholdene, bilen kom ut i feil bane og to mennesker ble drept.

Det stilles i følge loven større krav til avkortning av førerulykkedekningen enn ansvarsforsikringen. I dette tilfellet ble også førerulykken avkortet.

Tidligere var førerulykkedeningen helt nødvendig, men etter at den obligatoriske ansvarsdekningen ble utvidet til også å gjelde fører, er førerulykke blitt en fornuftig tilleggsdekning. Når ulykken er ute, kan penger ikke gjøre alt godt. Men det hjelper. Det tror jeg alle trafikkskadde kan skrive under på."

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!