Forsikringer blir billigere

Gladmelding: Illojale forsikringskunder har klart å trekke ned prisene det siste året.

Utvikling i gjennomsnittlig bestandspremie for utvalgte forbrukerforsikringer.
 Premier perPremier perPremier 05-06
 1. kv. 061. kv. 07Endring i %
1) Privatbil inntil 3,5 tonn   
Bestandspremie11.469.395.65511.476.307.0000,1
Antall forsikrede objekter2.314.4802.368.5582,3
Gjennomsnittlig premie per objekt4.9554.845(2,2)
    
2) Tohjulinger samlet (moped, lett og tung mc)   
Bestandspremie439.080.333438.027.000(0,2)
Antall forsikrede objekter226.204239.1595,7
Gjennomsnittlig premie per objekt1.9411.832(5,6)
    
3) Villaforsikring   
Bestandspremie4.592.077 2544.544.271 000(1,0)
Antall forsikrede objekter1.147.3841.144.912(0,2)
Gjennomsnittlig premie per objekt4.0023.969(0,8)
    
4) Innboforsikring   
Bestandspremie1.310.372.2651.240.727.000(5,3)
Antall forsikrede objekter1.484.5721.417.817(4,5)
Gjennomsnittlig premie per objekt883875(0,9)
    
5) Reiseforsikring   
Bestandspremie1.388.331.4861.514.499.0009,1
Antall forsikrede objekter1.390.0821.398.1950,6
Gjennomsnittlig premie per objekt9991.0838,5
Kilde: FNH. Periode: 1. kv. 06 - 1. kv. 07. Bestandspremietallene for 2006 er justert for kpi


Korrigert for prisstigning og porteføljevekst er premienivået i de vanligste forbrukerforsikringer fortsatt på vei nedover, selv om erstatningene stiger, ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

– Konkurransen i skadeforsikring ser dermed ut til å virke godt, sier informasjonssjef Stein Haakonsen i en pressemelding.

Gjennom hele fjoråret har FNH sett en nedgang i premienivået innenfor de vanligste forbrukerforsikringene. Statistikken viser fortsatt klar nedgang innenfor motorvognforsikring og hus- og hjemforsikring, selv om erstatningene økte med rundt ti prosent i samme periode.

– En del av nedgangen skyldes god lønnsomhet i skadeforsikring gjennom de siste par år, men noe skyldes helt sikkert også at forsikringskundene er blitt mer prisbevisste og mindre trofaste mot selskapet sitt, sier Haakonsen.

Bare reiseforsikring øker

Innenfor reiseforsikring var det også en nedgang i gjennomsnittspremien i fjor. Men etter en eksplosjonsartet erstatningsøkning på over 14 prosent fra 2005 til 2006 har premiene økt igjen, med 8,5 prosent i siste kvartal.

Mindre lojale


Finansbarometeret 2007 fra TNS Gallup bekrefter svekket lojalitet blant forsikringskundene. Utviklingen fra i fjor viser økt engasjement og aktivitet i spørsmål rundt bytte av forsikringsselskap.

Kilde: FNH