Forsikring: Fullt forbehold

Er du ikke perfekt i forsikringsselskapenes øyne, er det stor sannsynlighet for at du blir nektet forsikring.

Ringer også du forgjeves til forsikringsselskapene?
Ringer også du forgjeves til forsikringsselskapene?Vis mer

Norske forsikringsselskaper har de siste årene innført flere og flere forbehold. Praksisen har formelig eksplodert det siste året.

Noen forsikrer ikke bilen din hvis du har hatt innbrudd i leiligheten, og andre sier nei takk til deg uten universitetsutdanning.

Forbeholdene står i kø

Bolig: I Zürich må du eie en bolig for å få forsikring. Tennant krever til og med at du eier en villa. En leilighet holder ikke.

Utdanning: Zürich krever også at du har en høyere akademisk utdanning, mens Vital tar det litt lenger og krever at du er medlem av et akademisk fagforbund.

Totalpakker: En lang rekke av selskapene vil ikke ha kunder som bare trenger én eller to forsikringer. Tre er minimumskravet. Betalingsanmerkninger er også noe som forsikringsselskapene har begynt å spørre kundene sine om.

Skvises ut

Mange selskaper stenger unge mennesker ute via en indirekte metode. Et ungt menneske som kjøper bil for første gang, kan i noen tilfeller komme til å betale 60.000 kroner i årspremie for bilforsikringen. Og da er det vel liten vits i å forsikre den i det hele tatt?

Noen selskaper priser seg bevisst ut i bestemte geografiske områder. Å ha bilforsikring i Vesta er en dyr sak dersom du har adresse sentralt i Oslo.

Trygg Hansa ville nylig ikke forsikre en bil, siden bileieren hadde hatt innbrudd i leiligheten et halvt år tidligere.

Og ifølge Nettavisen ville Europeiske Reiseforsikring ikke fornye forsikringen til en dame som hadde hatt tre reiseskader på et år.

Dette er bare noen eksempler. Og vi er dessverre ikke i tvil om at det finnes mange flere.

Ikke glad for utviklingen

- Vi ser også at utviklingen går mer og mer i retning av differensiering av kundegrupper, og det er vi ikke spesielt glad i, sier Jan Schrøder, seksjonssjef i Forbrukerrådet.

Han fremhever at Forbrukerrådet til dels er enig i at man kan differensiere noe mellom kundegrupper, men at forsikringsbransjen nå går alt for langt.

- Det er rimelig at et ungt menneske skal betale mer for en bilforsikring, og en eldre mer for en livsforsikring. Men tanken med forsikring blir jo borte hvis man skal prise en forsikringspremie helt ned på individnivå, sier Schrøder.

Fritt valg

- Forsikringsselskapene kan helt fritt designe egne konsepter, og dermed velge ut spesielle kundegrupper, sier Stein Haakonsen, informasjonssjef i Forsikringsnæringens Hovedorganisasjon.

Han mener ikke at det er noe problem at noen selskaper bare forsikrer spesielle kundegrupper.

- Så lenge det er 3-4 aktører som tilbyr forsikring til alle kunder, er det ikke et konkurranseproblem, sier Haakonsen.

Perfekt kunde

Uansett er tendensen i forsikringsbransjen i høyere og høyere grad at man bare ønsker perfekte kunder, kunder som man vet at man vil tjene på.

Selskapene velger fra og til, uansett hvilken metode de bruker. For har du ikke høy utdanning, medlemskap i et bestemt fagforbund, villa eller plettfri skadestatistikk - da passer du liksom ikke helt inn.

Fortsatt er det likevel selskaper som ønsker de fleste kunder velkommen. Dette gjelder i hovedsak de største selskapene, If, Vesta og Gjensidige Nor.

Men kunder som er tvunget til å velge disse selskapene vil uansett ha færre tilbud enn de som kan få forsikring overalt.

Nødhjelp

Forsikring var en gang en kollektiv ordning, hvor målet var å hjelpe hverandre i nød. Det ser ut til at det har endret seg.

Men er det slik vi vil ha det? Hva mener du? Benytt avstemningsobjektet over til å si din mening.