Forsikrer bare friske barn

Marianne Henriksens datter ble forkjølet i barnehagen. Nå nekter forsikringsselskapet å forsikre mot skader på datterens luftveier.

Mange tusen norske foreldre har tegnet ekstra ulykkesforsikring for barna sine. Men det er slett ikke alle som kommer gjennom nåløyet til slike forsikringsavtaler.

En forutsetning for slike forsikringer er nemlig at barnet ikke har noen plager eller sykdommer i utgangspunktet. Om forsikringsselskapet mistenker tidligere sykdom, kan de velge å utelukke disse sykdomsområdene fra forsikringsavtalen.

Begrenset forsikring
- Kristine på to år var tidligere plaget av en tilbakevendende forkjølelse. Den bestemte unge damen nektet å ta efedrin, så løsningen ble å gi henne slimløsende medikamenter med en inhalator.

- Hun er ellers helt frisk og har aldri fått påvist astma eller andre luftveissykdommer, forteller mor Marianne Henriksen fra Sandefjord til Mozon.

Men kombinasjonen av inhalator og forkjølelse skulle vise seg å være problematisk. Da Kristine skulle forsikres sammen med storesøster i SpareBank 1, fikk Henriksen en uventet begrensning i forsikringsavtalen. SpareBank 1 nektet å gi rett til erstatning dersom Kristine skulle få sykdommer i åndedrettsorganene.

Til tross for flere henvendelser og full friskmelding fra Kristines lege, ønsker ikke SpareBank 1 å trekke tilbake denne begrensningen.

- Forsikring er ment å dekke uforutsette hendelser som skjer i forsikringstiden. Det betyr at sykdommer som har vært til stede før tegning ofte fører til en begrensning i forsikringen. Vi kan ikke tegne en forsikring på et område som dette når noen kort tid før har hatt problemer med luftveiene, og benyttet medikamenter for astma eller kronisk bronkitt.

- Avgjørelsen følger våre standard retningslinjer i forhold til at barnet har hatt langvarige problemer med åndedrettet i løpet av det siste året og brukt medisiner for dette, forteller informasjonsdirektør Thoralf Granerød i SpareBank 1.

Han mener at forsikringsselskapet har holdt seg til vanlige regler og at det i dette tilfellet ikke var nødvendig å kontakte Henriksens lege for en vurdering av helsetilstanden

- Dette handler ikke om bruken av inhalator, men om det totale sykdomsbildet som vi har vurdert. Begrensningen er satt til ett år, slik at vi kan vurdere dette på nytt senere, forteller Granerød til Mozon.

- Urettferdig behandling
Marianne Henriksen reagerer sterkt på det hun kaller urettferdig behandling fra banken hvor hun og barna har vært kunde i flere år.

- Alle små barn er jo noen ganger syke i denne alderen, men Kristine er jo både frisk og har god almenntilstand. Hva om Kristine senere pådrar seg en skade eller sykdom i luftveiene som ikke har sammenheng med en forkjølelse som liten? Og hva med foreldrene til de barna som faktisk er syke, skal ikke de få mulighet til å forsikre barna sine mot ulykker og sykdommer, spør Henriksen.

Hun er også kritisk til at forsikringsselskapet selv etter flere runder med saksbehandling ennå ikke har kontaktet familiens lege. Hun kan nemlig bekrefte at Kristine ikke lider av astma eller andre luftveissykdommer.

- SpareBank 1 henviser bare til sine standard retningslinjer. Det virker jo ikke som om de har tenkt gjennom dette eller har tenkt på å kontakte legen vår, sier Henriksen.

Ble ikke spurt
Lege Rutraud Dusik ved Kilen Legesenter i Sandefjord venter fortsatt på telefonen fra SpareBank 1. Hun kan fortelle at Kristine har like god helsetilstand som de aller fleste andre toåringer.

- Som mange andre barn har hun blitt forkjølet i barnehagen og er tidligere behandlet for øreverk og falsk krupp. Medikamentene som ble valgt er helt vanlige, men bruken av inhalator ble foretrukket fordi pasienten ikke ville spise medisinen, forteller Dusik.

- Dette er en overreaksjon fra forsikringsselskapet. Jeg synes det høres veldig merkelig ut, særlig når de ikke ønsker å innhente flere opplysninger om barnets helsetilstand. Om dette er kriteriene som brukes, vil svært mange barn havne i den samme kategorien, forteller legen.

 

Mozon.no, 13.10.2005