Formuesskatten

Yngre mennesker med mye gjeld betaler lite eller ingen formuesskatt i dag. Å fjerne formuesskatten vil stort sett bety skattelette for folk i høyere aldersgrupper.

Formuesskatten slår ulikt ut for generasjonene, fordi formuesskatt beregnes av din netto formue. Dette betaler du i dag:

Formueskatt
Skatt tilNetto formueProsentsats
Kommune0-120.000 kr.0,0 %
Kommune120.000- kr.0,7 %
Stat, skatteklasse 10-120.000 kr.0,0 %
Stat, skatteklasse 1120.00-540.000 kr.0,2 %
Stat, skatteklasse 1540.000- kr.0,4 %
Stat, skatteklasse 20-150.000 kr.0,0 %
Stat, skatteklasse 2150.000-580.000 kr.0,2 %
Stat, skatteklasse 2580.000- kr.0,4 %
Skatteklasse 2 gjelder for ektefeller hvor bare den ene jobberVåre to menn er forholdsvis unge, og har forholdsvis høy boliggjeld - henholdsvis 600 000 og 1 million kroner. Skatteløftene om formuesskatt vil ha liten betydning for akkurat dem.

Partiene om formuesskatten:

Arbeiderpartiet:

"Arbeiderpartiets skattereformer vil bygge på økt skatt på store kapitalinntekter, formuer og eiendommer"

Fremskrittspartiet:

”Vi ønsker å halvere den statlige formuesskatten”

Høyre:

Vil fjerne formuesskatten.

KrF:

”KrF er enig med stortingsflertallet om å fjerne formueskatten på arbeidende kapital”(Arbeidende kapital er investeringer i aksjer og lignende Red. anm)

SP:

”Senterpartiet mener formuesskatten må endres slik at den tar utgangspunkt i formuesavkastningen. Vi har foreslått å fjrene formuesskatten for næringsformuer.”

SV:

”Bunnfradraget heves fra 120 000 til 200 000. Nytt trinn ved 1 mill, sats 0,5%”.

Venstre:

Formuesskatten bør ”reduseres med sikte på bortfall”.

[Ugjyldig objekt (NAV)]