Formueskatt ut - eiendomsskatt inn

Skal vi dømme etter partiprogrammene har formuesskatten blitt skikkelig upopulær. Mange vil imidlertid styrke kommunenes inntekter, og det kan fort innebære økt eiendomsskatt i stedet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


Veldig mye tyder på at det kan bli stortingsflertall etter valget for å avvikle formuesskatten - langsomt eller raskt. Men dette er på ingen måte den hele og fulle sannhet om hva du vil møte etter at stemmene er opptelt.

Nedenfor har vi satt opp i tabells form hva partiene har sagt - og ikke sagt - om formueskatten i programmene for neste stortingsperiode. Når de fleste partier går inn for å fjerne formueskatten, og samtidig signaliserer at de vil øke friheten for kommunene til å øke sine inntekter, kan dette fort bety at flere kommuner vil øke eiendomsskatten i neste stortingsperiode.

Dette er i tråd med en trend som har pågått lenge i resten av Europa og OECD.

".... en skatteomlegging fra formue til fast eiendom og arv vil bringe det norske skattesystemet mer på linje med de fleste andre OECD-lands skattesystemer. Samtidig vil en slik omlegging bidra til at skattesystemet blir mer robust overfor utviklingen med økt integrasjon og mobilitet i skattegrunnlagene mellom land", skrev Skauge-utvalget i sin utredning om skattereform i 2002.

Lite skatt på formue

Bondevik - regjeringen bekreftet at inntektene av eiendomsskatt er svært små i Norge, sammenliknet med andre land, og at vi skatter relativt lite av formuesobjekter, i sin stortingsmelding om skattereform

Derfor har vi i dag saumfart partiprogrammene for å se hva de sier om både formues- og eiendomsskatt. Merk deg at vi kun har brukt partiprogrammene som kilde, og sett bort fra enkeltpersoners utspill under valgkampen.


Før du leser tabellen nedenfor, må du være oppmerksom på følgende:

Partiprogrammene om:
Parti:Om formueskattenOm eiendomsskatt og/ eller kommunenes inntekter
ArbeiderpartietNevnes ikke spesifikt"...vil:styrke kommuneøkonomien og kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og utarbeide en helhetlig plan for å rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren."
Fremskrittspartiet"...og kan derfor ikke akseptere formuesskatt og arveavgift."Nevnes ikke
Høyre"Den samlede skattleggingen av kapital må derfor reduseres. Høyre vil avvikle den særnorske formueskatten i løpet av stortingsperioden." "Veksten i kommunenes inntekter skal i hovedsak være fritt disponible inntekter, slik at kommunene kan vektlegge egne innbyggeres ønsker og behov."
Kristelig folkeparti"vil på sikt redusere formueskatten.""vil åpne for lik rett for alle kommuner til å innføre eiendomsskatt."
Venstre"Venstre vil derfor fjerne formueskatten""Venstre vil videreføre den kommunale eiendomsskatten som en frivillig kommunal skatt, og gi kommunene større frihet til å fastsette nivået."
Senterpartiet"vil heve bunnfradraget for formueskatt betydelig""vil: at kommunal eiendomsskatt skal opprettholdes som en frivillig ordning.• prøve ut en ordning med et friere kommunalt skattøre (inntektsskatt) som et alternativ til eiendomsskatt på bolig."
Sosialistisk VenstrepartiNevnes ikke"SVs mål er at kommunene må få mer langsiktige og forutsigbare økonomiske rammer, og kompensasjon for tapte skatteinntekter i løpet av året."
Rød Valgallianse"Formueskatten er lagt opp slik at lønnstakere og pensjonister med noen sparekroner i banken blir kontrollert til siste krone, mens de med høye formuer og gode i banken blir kontrollert til siste krone, mens de med høye formuer og gode i banken blir kontrollert til siste krone, mens de med høye formuer og gode skatterådgivere i praksis kan betrakte den som en frivillig skatt."vil: "fjerne eiendomsskatt på boliger med vanlig standard, og beholde eller innføre eiendomsskatt på luksusboliger og næringsbygg"
Kystpartiet"For å sikre at familien klarer sine løpende utgifter til vedlikehold og eventuelle lånerenter bør formuesskatten og eiendomsskatten avvikles.""..bør eiendomsskatten avvikles" jf venstre kolonne.

  • Nå et parti snakker om å øke kommunenes "frie inntekter", kan det like gjerne dreie seg om eiendomsskatt som statlige overføringer. Mer om dette, kan du lese her
  • I dag har ikke alle kommuner lov til å kreve eiendomsskatt av sine innbyggere - bare kommunene som "helt eller delvis er utbygget på byvis". Hvor høy eiendomsskatten kan være, er også bestemt i loven om eiendomsskatt, som du kan lese mer om hvis du trykker her. Når et parti skriver at de ønsker å utvide kommunenes adgang til å kreve eiendomsskatt, er det disse bestemmelsene de ønsker å forandre.


Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!