Forklaring til postene i RF-1061 og regneeksempel

Kilde: Skattebetalerforeningens nettsider og deres faktabok Skatte-Nøkkelen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Skjemaet RF-1061 og veiledningen kan lastes ned fra Skatteetatens nettsider.

Hurtigguide til postene i RF-1061

 • Post 101–107. Opplysningspostene Fyll inn opplysninger om selskapet, organisasjonsummer, kjøpsdato, aksjens pålydende, og antall solgte aksjer osv.

  Merk: Det står kodeforklaringer i notene nederst i skjemaet. For eksempel er A = Aksje, og IB = ikke børsnotert aksje.

 • Post 201. Realisasjonsvederlag Det vil si salgssum, eventuelt tillagt andre ytelser i forbindelse med overdragelsen.
 • Post 202. Inngangsverdi Dette vil normalt være det du betalte for aksjene – altså kjøpesummen.

  NB: Ikke oppgi omkostningene her, de skal fylles inn i post 303.

 • Post 203. RISK Regulering av Inngangsverdi med endring i Skattlagt Kapital
 • Post 207. Korrigert inngangsverdi Dette vil normalt være kjøpesummen pluss RISK-beløpet, det vil si summen av post 202 og 203.

  Husk likevel at RISK-beløpet også kan være negativt slik at det reduserer inngangsverdien.

 • Post 208. Gevinst/tap Differansen mellom post 201 og 207. Føres over til side fire i skjemaet, enten i post 301 (gevinst) eller post 302 (tap).

Skattebetalerforeningens eksempel

 • Kari kjøpte 50 aksjer á 75 kr i august 1999.
 • RISK-beløpene er: 5 kr i 2000; 0,70 kr i 2001; –2 kr i 2002.

  Samlet RISK er 3,70 kr per aksje (5 kr + 0,70 kr – 2 kr).

 • Kari solgte aksjene i september 2002 for 67 kr per aksje.

  Meglerprovisjon/kurtasje var 278 kr i 1999 og 357 kr i 2002 – totalt 635 kr.

 • I post 201: (50 aksjer á 67 kr): 3.350 kr
 • I post 202: (50 aksjer á 75 kr) 3.750 kr
 • I post 203: (3,70 kr x 50 aksjer): 185 kr
 • I post 207: (3.750 kr + 185 kr) 3.935 kr
 • I post 208: Tap (3.350 kr – 3.925 kr) 585 kr
 • I post 302: Tap 585 kr
 • I post 303: Omkostninger 635 kr
 • I post 304: Tap (585 kr + 635 kr) på 1.220 kr
 • Netto gevinst eller tap fra aksjegevinstskjemaets post 304 overføres til selvangivelsens post 5.0 Tilleggsopplysninger.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!