Forhold deg rolig, unngå hjerneslag

Blir du lett stresset og i tillegg har høyt blodtrykk, øker risikoen for hjerneslag. Stressmestringsteknikker kan være forebyggende, mener svenske forskere som har vist at det er minst fire "stresstyper" .

Blodtrykket er viktig i forebyggelse av blant annet hjerneslag. Millioner av kroner brukes derfor hvert å på blodtrykksmedisiner, både i Norge og i andre vestlige land. Nå har svenske forskere vist at hvordan vi takler stress er like viktig som blodtrykket. I en gruppe menn med høyt blodtrykk, var risikoen for hjerneslag dobbel så høy for de som ble varme, svette og frustrerte i en stresstest, sammenlignet med dem som forholdt seg rolige.

Forskningen innebærer at det er mulig å finne personer som både har høyt blodtrykk og som lett stresser seg opp . For å forebygge hjerneslag kan disse få råd om stressmesteringsteknikker.

Enkel stresstest
For nesten 20 år siden stresstestet den svenske psykologen og forskeren Lena André-Petersson ved Lunds Universitet i alt 238 svenske menn med høyt blodtrykk. I årene etterpå har hun og hennes kolleger fulgt opp gruppen og beregnet risikoen for hjerneslag.

I testen fikk hver enkelt deltaker lese navnet på en farge, men fargenavnet var skrevet i en annen farge. Hvis de for eksempel leste rød kunne bokstavene være skrevet med blå skrift. Raskt skulle så deltakerne si hvilken fargen skriften hadde. De fikk 20, 40, 60, 80 og 100 visninger , tiden til riktig svar ble målt i sekunder. Testen er enkel, men stressende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fire atferdsmønstre
Undersøkelsen avdekket fire atferdsmønstre blant deltakerne. En gruppe gjorde seg opp en plan for hvordan de skulle løse konflikten i testen og holdt seg til denne planen gjennom hele testen. De svarte raskest og var roligst. Den neste gruppen prøvde ut nye ideer underveis eller de ble trøtte. En tredje gruppe gjorde mange forsøk på å løse konflikten i testen, men selv om noen metoder var gode, holdt de ikke fast ved noen av disse og de mistet konsentrasjonen.

Den fjerde og siste gruppen prøvde stadig nye metoder for å gi riktig svar. De kunne ikke kontrollere sine reaksjoner, og de mistet konsentrasjonen og ble utslitte. I tillegg ble de røde i ansiktet, svettet og viste tegn på frustrasjon.

Doblet risiko
Mennene var alle over 70 år og dermed i risikoalderen for hjerneslag. Oppfølgingen viste at de fire gruppene fikk henholdsvis 13, 15, 17 og 27 prosent hjerneslag i årene etterpå. Risikoen var med andre ord dobbelt så høy i den mest frustrerte gruppen sammenlignet med de som holdt seg rolige. Resultatene er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Stroke .

- Vi tror at de som har problemer med å forholde seg rolige i en slik test, er personer som ofte ikke klarer å håndtere stressituasjoner eller har problemer med å løse en konflikt ellers i livet, sier André-Petersson.

Indre spenninger
- De som blir mest stresset, arbeider ikke metodisk, de prøver flere forskjellige strategier uten å gi seg tid til å tenke etter om strategien virker eller ikke. Slik tilnærming vil i det lange løp gjør at man får indre spenninger og blir lettere utslitt, sier hun.

Forskergruppen planlegger nå nye studier, denne gang på kvinner.

 

Mozon.no, 07.08.2001