Foreldrene må samtykke

Det blir enten foreldrerådet samlet eller foreldrene i samarbeidsutvalget som må samtykke i å ha høye satser. Eier kan uansett ikke bestemme det alene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


Litt syrlig skriver departementet her:

"I barnehageforliket er det forutsatt at "foreldreutvalget" skal kunne samtykke eller nekte å samtykke til foreldrebetaling utover maksimunsgrensen... "foreldreutvalget" er ikke et kjent begrep i barnehageloven eller forskriftene. I forslaget til statsbudsjett for 2004 forutsatte departementet at det var samarbeidsutvalget som er den aktuelle instansen... Etter en nærmere vurdering har departementet kommet til at det er noe mer komplisert å velge samarbeidsutvalget fremfor foreldrerådet....Etter departementets mening er foreldrerådet mest hensiktsmessig og mer i tråd med Stortingets intensjon. Departementet ber imidlertid om høringsinstansenes syn på de forskjellige alternativene.."

Departementet går videre, og foreslår at det enten er alle foreldrene i plenum (foreldrerådet), eller bare foreldrerepresentantene i samarutvalget som skal kunne godta eller avvise høyere satser. Det siste begrunnes med at de ansatte i samarbeidsutvalget kan komme i en urimelig skvis hvis de må stemme for elle imot eiers budsjettforslag.

Mer om de to alternativene kan du lese i høringsnotatet, som vi har lenket tilher.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!