Foreldre må spleise

BILLIGERE SAMVÆR: Nye regler tvinger skilte foreldre til å dele på reisutgiftene ved samvær med barna. Det betyr ekstra tusenlapper i lommeboka for deg som har barn og eks boende langt borte.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det kan fort bli dyrt å utnytte sin samværsrett med barna når eksen har tatt med ungene og flyttet til et annet sted i landet.

Hittil har det nemlig vært slik at den som har hatt samværsrett har måttet betale alle reisekostnadene selv.

Nå kan du imidlertid kreve at dere deler på reiseutgiftene.

Den nye hovedregelen sier nemlig at foreldrene skal dele reiseutgiftene forholdsmessig etter sin inntekt.

Full avtalefrihet

Det økonomiske forholdet mellom foreldrene er i utgangspunktet et privatrettslig forhold. Det vil si at foreldrene har full avtalefrihet, og selv kan avtale en annen fordelingsnøkkel.

Hvis dere ikke blir enige er det nok at en av partene krever reisekostnadene fordelt etter de nye reglene.

Også den nye regelen kan imidlertid fravikes.

Dersom en av partene mener at det foreligger særlige grunner som gjør en annen fordeling rimelig, kan sak om dette reises for fylkesmannen eller for domstolen. Kravet om "særlige grunner" innebærer imidlertid at det skal mye til for å få fastsatt en annen fordeling.

Dette kan for eksempel være at det er store inntektsforskjeller mellom partene, samtidig som reisekostnadene er høye.

Bare reisekostnader

Regelendringen gjelder kun reisekostnader til samvær.

Dette innebærer utgifter både til henting og levering mellom bostedsforelderen og samværsforelderen.

Det som kan kreves delt er altså alle kostnadene som knytter seg til selve reisen til barnet, men også reisen til en voksen, i de tilfellene der barnet ikke kan reise alene.

MERK:

  • Bestemmelsen kan ikke brukes når barnet har delt bosted. I slike tilfeller er begge definert som "bostedsforeldre" og ingen av foreldrene anses for å ha samvær med barnet.
  • [Ugjyldig objekt (NAV)]

  • Bestemmelsen omfatter heller ikke reisekostnader til feriereiser under samværet eller tapt arbeidsfortjeneste for den som bringer barnet til eller fra samvær.
Trykk på lenkene til høyre for å se mer om hvordan regelendringen skal forstås.

Kilde: Barne og familiedepartementet