Denne babyen er kanskje ikke spesielt opptatt av de nye endringene i familiepolitikken, men foreldrene merker nok effekten. Foto: sxc.com
Denne babyen er kanskje ikke spesielt opptatt av de nye endringene i familiepolitikken, men foreldrene merker nok effekten. Foto: sxc.comVis mer

Foreldre: Her er de nye reglene

FAMILIE: Homofile steforeldre får samme økonomiske rettigheter som alminnelige fedre. Samtidig innskjerpes barnetrygdpolitikken.

Fra og med 1. januar er det endringer i familiepolitikken og det får følgende konsekvenser for deg:

  • Fødselspenger blir foreldrepenger: Likestillingsarbeidet skal kanskje gjenspeiles i utbetalingen av foreldrepenger? Fødsels- og adopsjonspenger går uansett motiver over til å få det mer kjønnsnøytrale navnet foreldrepenger.
  • Foreldrepenger ved adopsjon: En ny og viktig endring i foreldrepengeutbetalingen er at steforeldre ved tidlig stebarnsadopsjon får de samme permisjon- og foreldrepengerettigheter som fedre. Denne loven gjelder homofile i partnerskap hvor det er født inn et barn.
  • Bidrag: Har du betalt barnebidrag for så oppdage at du ikke er barnet far, kunne du kreve tilbake beløpet uten indeksregulering. Nytt fra 2007 er at du kan kreve pengene tilbake indeksregulert i henhold til konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Men merk at indeksreguleringen vil bli beregnet etter fratrekk for den tidligere skattefordelen.
  • Barnetrygd ved oppløsning av samboerskap: Samboerskapet haler innpå ekteskapet hva rettigheter og plikter angår. Nytt fra 2007 er at ved oppløsning av samboerskap må en inn til mekling før den av forelderen som skal ha den daglige omsorgen for barnet, kan få utvidet barnetrygd. Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn hva personen faktisk har omsorg for. Meklingsattest må fremlegges for NAV før en får utbetalt utvidet barnetrygd.
  • Artikkelen fortsetter under annonsen

  • Barnetrygd: Mens du før kunne få barnetrygd i et annet land innen EØS-området i inntil 12 måneder, så skal du fra 2007 kun få denne stønaden i seks måneder. Dog kan det innvilges lengre tid dersom foreldrene er medlemmer av folketrygden.
  • AKTUELT