Fordelingen av helsetilbud

Slik er fordelingen av helsetjenester i dagens Norge, ifølge Bente Ingebrigtsen.


  • Likhetsorienteringen er fortsatt sterk i helsevesenet.

  • Målet er å gi et minimumstilbud av behandling av mange helseplager.

  • Egenandelene er lave, og de verst stilte er tatt hensyn til.

    Flere private klinikker har ikke forringet det offentlige helsetilbudet, men kan på sikt skape ulikheter i behandling av visse sykdomsgrupper.

  • Like vilkår gir likevel ikke likt resultat. Alle benytter seg ikke av tilbudet i samme grad, noe som kan gi større ulikheter.