Forbyr miljøgiften PFOS

Miljøvernminister Helen Bjørnøy har fastsatt et forbud mot bruken av miljøgiften PFOS i Norge.

Forbud

PFOS brukes i Norge først og fremst i brannskum, impregneringsmidler og i tekstiler, blant annet allværsklær.

Miljøgiften kan skade reproduksjonen, gir hormonforstyrrelser, redusert immunforsvar, økt fare for kreft og brytes ikke ned i miljøet.

- Et nasjonalt forbud er nødvendig for å stanse bruken av denne miljøgiften i Norge så raskt som mulig, sier miljøvernministeren.

Forbudet gjelder umiddelbart for brannskum og impregneringsmidler, mens det for tekstiler gjelder fra 1. juli i år.

Det er ikke lenge siden man ble oppmerksom på hvor skadelig PFOS er og Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, sier forbudet er en svært viktig seier for helse og miljø.