Elektroniske sigaretter markedsføres som sunne, og mindre helseskadelige, men bevisene mangler.
Elektroniske sigaretter markedsføres som sunne, og mindre helseskadelige, men bevisene mangler.Vis mer

Forbyr e-sigaretter

Importør fikk ikke dispensasjon.

Helsedirektoratet gir ikke imporøren av elektroniske sigaretter dispenasjon fra forbudet om nye tobakks- og nikotinprodukter. Det er dermed forbudt å importere og selge e-sigaretter i Norge.

- Det eneste vi kan gjøre, er å selge sigarettene uten nikotin, det er nikotinampullene som er ulovlige, sier importør i Sunnrøyk, Marianne Van Arkel, til DinSide Helse.

- Men det er jo også mulig å få tak i nikotinampullene i utlandet, dersom man er interessert i det, fortsetter Van Arkel.

Legemiddel


DinSide Helse avslørte i oktober at elektroniske sigaretter ble solgt ulovlig i Norge gjennom nettsiden Sunnrøyk. Sigarettene ble markedsført som et sunnere og rimeligere røykealternativ.

Tanken er at røykeren skal kunne redusere inntaket nikotin gradvis, og til slutt bli røykfri. Den skal ifølge importøren være ufarlig for helsen, og den skal ikke utsette andre for passiv røyking.

Men e-sigaretter klassifiseres som legemiddel, og kommer inn under legemiddelverket.

Les hele saken her:
Selger E-røyk ulovlig

Forbyr salg

Vi gjorde Statens Legemiddeltilsyn oppmerksom på dette, og de ville ta kontakt med importøren for å redegjøre for regelverket. Det må nemlig søkes om forhåndsgodkjenning og markedsføringstillatelse for å kunne selge legemidler.

Nå har Helsedirektoratet sett på saken, og forbyr salg av e-sigaretter i Norge.

– Importøren har ikke kunnet fremskaffe dokumentasjon på at dette produktet, eller dets bruksmåte, er vesentlig mindre helseskadelig enn produkter som allerede er på markedet. Det gis derfor ikke dispensasjon fra forbudet mot nye tobakks- og nikotinprodukter, sier Bjørn-Inge Larsen, direktør i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Light-sigaretter er like ille

Selger sigarettene fremdeles

Sunnrøyk måtte stoppe salget av nikotinampuller til de elektroniske sigarettene allerede i oktober. Men de har likevel solgt sigarettene - men uten de ulovlige ampullene. Importøren sier til DinSide at de fremdeles selger endel sigaretter, selv uten nikotinampullene.

- Ja, vi selger noe, men det går mye mindre nå. Vi prøver litt til, så får vi se om det stopper helt opp eller ikke, sier Marianne Van Arkel til DinSide Helse.

Ikke dokumentert effekt

Helsedirektoratet har bygget sin avgjørelse blant annet på en toksikologisk vurdering ffra Folkehelseinstituttet. Der er konklusjonen at overgang fra vanlige sigaretter til elektroniske sigaretter sannsynligvis vil medføre en risikoreduksjon for røykeren. Det bemerkes imidlertid at det er usikkert om røykere vil gå fullstendig over til elektroniske sigaretter, eller om de heller vil kombinere det med vanlige sigaretter. Ifølge Helsedirektoratet, er det usikkert om en kombinasjon av disse to røyketypene vil medføre redusert helsesiriko.

Stump den i dag

Også Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at det ikke er vitenskapelig dokumentert at elektroniske sigaretter er efektive røykesluttprodukter. WHO stiller også spørsmål til hvilke helseskader bruken av e-sigarettene kan medføre.