Forbrukerrådet støtter Telepluss

Ring 70 % billigere med kontantkort

  1. Forbrukerrådet støtter Telepluss

- Netcom forsøker å diskriminere en konkurrent. Det strider mot forutsetningene Stortinget satte for liberalisering av telemarkedet.

Dette sier jurist Paal Bjønness i Forbrukerrådet i en kommentar. Forbrukerrådet mener Netcom har opptrådt markedsvridende ved å stenge linjene for kundene til Telepluss. Det gjorde selskapet sammen med Telenor i fjor høst.

Telepluss brakte saken inn for Oslo Namsrett, hvor de først vant saken. I et vedtak før jul ga imidlertid Namsretten Netcom medhold i at de kan kreve Telepluss for et gebyr på 50 kroner per måned og 6,99 kroner per oppringing. Det har Netcom i første omgang ikke gjort. Dermed koster det fortsatt 195 øre per minutt å ringe med tjenesten fra Telepluss.

Strid om samtrafikkavtale

Netcom har imidlertid lagt inn en advarende talemelding til Telepluss' kunder.

- Vi reagerer prinsipielt på at Telepluss bruker vårt nett uten at vi får noe igjen for det. Det foreligger ingen samtrafikk-avtale mellom Netcom og Telepluss, sier informasjonskonsulent Bjørnar Storeheien i Netcom.

Markedsdirektør Lars Martinsen i Telepluss er imidlertid av en annen oppfatning.
- Vi har en samtrafikkavtale med Netcom om bruk av telenettet, sier han og fortsetter:
- Ved å legge inn talemeldingen forsøker Netcom å skremme kunder bort fra oss, mener Martinsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Telepluss vil ha bort denne talemeldingen, og har anket saken inn for Lagmannsretten. En avgjørelse foreligger i begynnelsen av februar.

Siden etableringen i fjor har Telepluss ekspandert betydelig, og opererer i dag i både i Norge, Sverige, Danmark og Polen. I dag er rundt 50 000 mennesker registrert som aktive kunder her i landet.