Forbrukerombudet refser Statoils strømkampanje

Statoil kjørte i april den største reklamekampanjen for strøm noensinne, men Forbrukerombudet finner at den er "villedende og utilstrekkelig" på fem punkter.

Det er hovedsakelig konkurrenter, men også et par vanlige forbrukere, som har klaget Statoils strømkampanje inn for Forbrukerombudet. Klagerne mener Statoil villedet forbrukerne med hensyn til hva deres tilbud på 18,9 øre kilowattimen egentlig innebar og hvordan tilbudet skiller seg fra konkurrentenes.

18,9 øre frem til jul

Statoil gikk ut med helsiders annonser i de store dagsavisene, på internett og via Direct Mail i utvalgte kommuner og sa at selskapet solgte strøm for 18,9 øre pr. kilowattime frem til jul.

Prisen ville kunne endres på to ukers varsel (på samme måte som konkurrentenes produkt "variabel pris"), men uansett ligge to øre/kilowatt under den ordinære prisen selskapet tok av gamle kunder i den samme perioden.

Vanskelig sammenlikning

Statoil sammenliknet i sine Direct Mail-usendelser sin pris på 18,9 øre i juli med konkurrentenes pris i mars/april. Nå synker strømprisene som regel frem mot sommeren og når et bunnivå omtrent ved St. Hans. Det er derfor urettferdig å sammenlikne en april-pris med en juli-pris uten samtidig å opplyse at konkurrentene sannsynligvis også vil ha satt ned prisene i juli.

Statoil har også rotet en del med begrepene. Det er uklart hvor ofte selskapet vil kunne regulere prisene, mener Forbrukerombudet, som i et brev til Statoil finner prissammenlikningene "villedende og utilstrekkelige" og i strid med markedsføringslovens paragrafer to og tre.

Er rabatten alt trukket fra?

En klager mener også at det er uklart om prisen på 18,9 øre, som Statoil har gått ut med, er med eller uten de to ørene rabatt man samtidig reklamerer med. Det er formuleringer i annonsene som kan gi inntrykk av at prisen er før rabatt, slik at kundene skal betale 16, 9 øre (det skal de ikke).

Dette er i strid med markedsføringsloven, sier Forbrukerombudet.

Gjelder rabatten også fast strømpris?

En klager har henvendt seg til Forbrukerombudet og sagt han trodde de to ørenes rabatt også gjaldt fastpris på strøm, siden opplysningene om rabatten og om fast strømpris var plassert like ved siden av hverandre i en annonse.

Også her gir Forbrukerombudet klageren medholdt, og bruker formuleringen "villedende og utilstrekkelig".

Ingen konsekvenser

Forbrukerrådet refser også Statoil for ikke å opplyse om at nettleien kommer i tillegg til de oppgitte strømpriser. Dette er et ganske strengt krav som Statoil sier seg uenig i. Man lover likevel å ta dette med i fremtidige annonser.

Og det lover man også når det gjelder de øvrige innvendingene Forbrukerombudet har. Dermed lar Forbrukerombudet saken ligge og bortsett fra litt dårlig PR får ikke Statoil noen straff for sin upresise markedsføring.

Ser man samlet på anmerkningene og de etter måten sterke karakteristikkene fra Forbrukerombudet, slår det en at her har Statoil rett og slett ikke maktet å fortelle hva tilbudet, som slettes ikke er dårlig, egentlig går ut på.

Man har nok vært klar over at det er vanskelig å sammenlikne priser når konkurrentene ikke har noen priser man kan sammenlikne med (bare Statoil hadde oppgitt hva de tok for strømmen i juli). Men likevel har man kanskje ønsket å ha med prisen av illustrasjonsgrunner. Det var kanskje en dårlig avgjørelse.

Men først og fremst er det nok et reklamebyrå her et sted som har gjort dårlig håndverk og kanskje ikke får jobben igjen.