Forbrukerombudet: NetCom villeder

Forbrukerombudet mener NetComs kampanje for tjenesten NetCom Hjemme bryter med markedsføringsloven.

Forbrukerombudet mener NetComs kampanje for NetCom Hjemme på en rekke punkter er kritikkverdig og konkluderer med at kampanjen er villedende. Foto: Jogrim Aabakken
Forbrukerombudet mener NetComs kampanje for NetCom Hjemme på en rekke punkter er kritikkverdig og konkluderer med at kampanjen er villedende. Foto: Jogrim Aabakken Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Den 24. august i år publiserte DinSide artikkelen "Dødsstøtet for fasttelefonen?", der vi omtalte den ny tjenesten NetCom Hjemme. Tjenesten innebærer at NetCom-kunder kan overføre sitt eksisterende fasttelefonnummer til sitt mobiltelefonabonnement.

Deretter kan samtlige mobiltelefonnumre i en familie knyttes opp mot et virtuelt sentralbord. Når en person ringer familiens fasttelefonnummer, vil vedkommende bli møtt av en beskjed familien har lagt inn. Ved hjelp av tastetrykk kan innringeren velge hvilket familiemedlem vedkommende ønsker å snakke med. Deretter videreformidles samtalen til det aktuelle familiemedlemmets mobiltelefon.

Tjenesten har vært markedsført tungt de siste ukene og NetCom hevder blant annet at eksisterende kunder "kan spare flere tusen kroner i året" ved å ofre fasttelefonen til fordel for NetCom Hjemme.

Telenor: Dere villeder

<strong> Foto:</strong> dinside.no
Foto: dinside.no Vis mer


Disse påstandene falt Telenor tungt for brystet og den 8. september publiserte DinSide artikkelen "- NetCom med villedende priser". I denne artikkelen hevder Telenor at NetComs kampanje på en rekke punkter er villedende.

Telenor hevder blant annet at kalkulatoren som ligger på NetComs egne sider, produserer resultater som er sterkt misvisende i forhold til hvor mye man egentlig kan spare på å kutte ut fasttelefonen.

NetCom: Nei, det gjør vi ikke

NetCom var imidlertid ikke enige. Den 13. september publiserte vi artikkelen "NetCom: - Vi villeder ikke". Riktignok innrømmet NetCom at etableringsavgiften på 199 kroner ikke var synlig nok - og valgte å legge inn en setning om etableringsavgiften under kalkulatoren. Men utover dette tilbakeviste NetCom påstandene om villedende markedsføring.

Forbrukerombudet: Joda, det gjør dere

I mellomtiden har imidlertid Telenor sendt en offisiell klage til Forbrukerombudet, som nå har behandlet saken. I et brev sendt til NetCom den 22. september skriver Forbrukerombudet blant annet følgende:

"På bakgrunn av den ovennevnte gjennomgangen er markedsføringen, slik den fremstår i dag, villedende og dermed i strid med mfl. § 7 jf. § 6." (se faktaramme nederst i artikkelen).

1. Etableringsavgift: Må regnes inn

I Forbrukerombudets gjennomgang påpekes blant annet at den som ønsker å abonnere på NetCom Hjemme vil måtte betale etableringsavgiften på 199 kroner.

Som nevnt over, har NetCom i ettertid bestemt seg for å informere om dette under kalkulatoren. Men ifølge Forbrukerombudet er dette ikke nok:

"Om en eksisterende Telenor-kunde eller en fasttelefoni-kunde fra en annen tilbyder ønsker å benytte seg av dette tilbudet, er vedkommende nødt til å betale etableringsavgiften. Besparelsen som vises i kalkulatoren vil derfor gi et villedende inntrykk, fordi den i realiteten skulle vært 199 kr lavere. Vi ber derfor om at etableringsavgiften tas med i beregningsgrunnlaget.", skriver ombudet i brevet.

2. ADSL: Må informere bedre

<strong> Foto:</strong> dinside.no
Foto: dinside.no Vis mer


I vår artikkel påpekte Telenor at NetCom "har hoppet over det faktum at kunder med ADSL vil få en økning på 79 kroner per måned på sin bredbåndsfaktura om de sier opp sin fasttelefon".

Fordi det finnes flere andre internett-teknologier enn ADSL, mener Forbrukerombudet at det er greit at de 79 kronene - som årlig utgjør 948 kroner - ikke hensyntas i kalkulatoren. På den annen side mener Ombudet at denne informasjonen i dag er underkommunisert:

"For å finne denne informasjonen må forbruker aktivt søke den ved å trykke på fanen "Vanlige spørsmål". Ettersom denne opplysningen er vesentlig for forbrukerens vurdering av tilbudet, bør den fremkomme tydeligere enn den gjør i dag - for eksempel der informasjonen om etableringsavgift står i dag.", skriver ombudet.

3. Trygghetsalarm: Må informere

Ombudet er også opptatt av at NetCom ikke gir noen informasjon om trygghetsalarmer:

"Det er ingen informasjon på NetComs sider om trygghetsalarm kan benyttes sammen med NetCom Hjemme. Dersom den ikke kan det, må dette opplyses for å gjøre forbrukeren oppmerksom på eventuelle forskjeller mellom tjenestene".

4. Ekstra abonnement: Må informere bedre

Forbrukerombudet mener også at NetCom må gi tydelig informasjon om at NetCom Hjemme ikke inkluderer et eget hjemme-abonnement:

"Dette opplyses i dag under ofte stilte spørsmål. Etter vår vurdering er dette informasjon som er vesentlig for forbrukernes vurdering av tilbudet, og det bør derfor fremgå tydeligere enn det gjør i dag", skriver ombudet.

5. "Veldig my billigere": Må endres

Petter Ravne Bugten, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerombudet Foto: Forbrukerombudet
Petter Ravne Bugten, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerombudet Foto: Forbrukerombudet Vis mer


Ombudet har også funnet en annen svakhet ved NetComs markedsføring. Fordi kampanjen retter seg mot alle som i dag har fasttelefon, omfattes også abonnenter som i dag har fasttelefon fra andre leverandører enn Telenor.

"Når NetCom bruker påstanden "Og i tillegg er det veldig mye billigere", blir det villedende dersom dette ikke stemmer uavhengig av hvor man har fastnummeret sitt. Vi ber derfor om at sammenligningen gjøres tydeligere med hensyn til at den kun gjelder Telenors analoge fasttelefoniabonnement, eventuelt at den endres slik at kalkulatoren også tar hensyn til andre fasttelefonitilbud. Uansett må påstanden "Og i tillegg blir det veldig mye billigere" endres.", skriver Forbrukerombudet.

- Tungen rett i munnen

- Denne saken viser at prissammenligninger innenfor telemarkedet er en øvelse hvor det gjelder å holde tunga rett i munnen. Det er viktig med god og riktig informasjon om forutsetninger og forskjeller, spesielt når ulike tjenester sammenlignes. Vi anbefaler alltid forbrukerne å sjekke telepriser.no for å finne det abonnement som passer deres forbruksmønster best, sier Petter Ravne Bugten, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerombudet.

- Tar til etterretning

Øyvind Vederhus, kommunikasjonssjef i NetCom Foto: NetCom
Øyvind Vederhus, kommunikasjonssjef i NetCom Foto: NetCom Vis mer


Hvis NetCom skal følge Forbrukerombudets anbefalinger, må altså kampanjen endres på en rekke områder.

- Vi mottok brevet i går og ønsker å gå nøyere inn i innholdet før vi konkluderer, sier Øyvind Vederhus, kommunikasjonssjef i NetCom.

- Vi ser imidlertid at Forbrukerombudet ber om at en del informasjon vises tydeligere, og det er noe vi tar til etterretning. Vi ser imidlertid at svarfristen er satt til 8. oktober og vil derfor nå bruke noen dager på å gå skikkelig gjennom henvendelsen før vi svarer, sier Vederhus.

Markedsføringsloven § 6 og 7

§ 6. Urimelig handelspraksis

Urimelig handelspraksis er forbudt.

En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.

Dersom en handelspraksis er rettet til en bestemt forbrukergruppe, eller dersom bare en klart identifiserbar gruppe av forbrukere er særlig sårbare på grunn av psykisk eller fysisk svakhet, alder eller godtroenhet og den næringsdrivende burde ha forstått dette, vurderes praksisens urimelighet ut fra den aktuelle forbrukergruppens perspektiv. Beskyttelsen av sårbare grupper berører ikke vanlig og rettmessig praksis der det fremsettes overdrevne påstander som ikke er ment å tas bokstavelig.

En handelspraksis er alltid urimelig dersom den er villedende etter § 7 eller § 8, eller aggressiv etter § 9.

Departementet fastsetter i forskrift de formene for handelspraksis som under enhver omstendighet skal anses som urimelige.

§ 7. Villedende handlinger

En handelspraksis er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til ett eller flere av følgende elementer:

a) ytelsens eksistens eller art,

b) ytelsens hovedegenskaper, for eksempel dens tilgjengelighet, fordeler eller risiko, ytelsens utførelse, mengde, sammensetning, spesifikasjoner, tilbehør, opprinnelse, hvordan eller når ytelsen produseres eller ytes, levering, bruk eller egnethet for et formål, resultater som kan forventes ved bruk, tester eller kontroll som er utført på ytelsen, eller ettersalgsservice og klagebehandling,

c) omfanget av den næringsdrivendes forpliktelser, motiver for handelspraksisen og salgsprosessens art, eventuell erklæring eller symbol i forbindelse med direkte eller indirekte sponsing eller godkjenning av den næringsdrivende eller ytelsen,

d) prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes, eller eksistensen av en prisfordel,

e) behovet for service, deler, utskifting eller reparasjoner,

f) den næringsdrivendes eller den næringsdrivendes agents art, egenskaper og rettigheter,

g) forbrukernes rettigheter, herunder rett til omlevering eller tilbakebetaling, eller risiko forbrukerne kan bli utsatt for,

h) den næringsdrivendes forpliktelse til å følge bransjenormer.

Praksisen anses likevel bare som villedende dersom den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet.

Det er også villedende dersom markedsføring av en ytelse, herunder sammenlignende reklame, forårsaker forveksling med en konkurrents ytelse eller varemerke, handelsnavn eller andre kjennetegn.


Les også:

 • NetCom: - Vi villeder ikke
 • Telenor: - NetCom med villedene priser
 • Dødsstøtet for fasttelefonen?
 • Irriterende lokketilbud hos XXL og Expert
 • På lager, men ikke til salgs
 • NAF med uriktig prisinformasjon
 • Honda med villedende reklamekampanje
 • Skoda med tvilsom markedsføring
 • Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer