Ble forbrukeren glemt i forarbeidene til ny lov om finansavtaler? Foto: Stig
Ble forbrukeren glemt i forarbeidene til ny lov om finansavtaler? Foto: StigVis mer

Forbrukerne glemt i ny lov

Vurderer du fastrentelån? I så fall bør du være nøye i ditt valg av bank. For ifølge et forslag til ny lov som blir fremlagt våren 1999 får landets banker gode kort på hånden overfor kunder med fastrentelån.

Bortsett fra renten er det én ting som er viktig når du tar opp et fastrentelån - og det er å finne ut hva som skjer dersom du ønsker å innfri lånet før tiden. Noe du ifølge norsk lov har full rett til.

Det første du skal spørre banken om er om den innfrir fastrentelånet til underkurs. For deg betyr dette at DU får gevinsten dersom lånet innfris før tiden og fastrentekursen på innfrielsestidspunktet er høyere enn fastrenten i lånet ditt.

Noen banker innfrir velvillig nok i dag fastrentelån til underkurs selv om dette ikke er lovpålagt. Etter vår mening burde alle banker gjøre dette - ikke minst fordi de ikke nøler med å kreve deg for rentetapet dersom du velger å innfri fastrentelånet på et tidspunkt da fastrentekursen er lavere enn den du fikk i ditt lån.

Banklovkommisjonen

For åtte år siden ble det satt ned en kommisjon - Banklovkommisjonen. I kommisjonen satt medlemmer fra blant annet banker, finansinstitusjoner og Forbrukerrådet. Banklovkommisjonen leverte i desember 1994 sin innstilling til Finansdepartementet. Til DinSide opplyser Finansdepartementet at de arbeider for fullt med saken og at den ferdige lovproposisjonen skal overleveres Stortinget våren 1999.

Bedre rettigheter til låntager

Mandatet til Banklovkommisjonen var å modernisere, samordne og revidere bank- og finanslovgivningen. Ett av temaene som kommisjonen behandlet var nettopp forholdet mellom kunde og bank vedrørende fastrentelån.

Et av de viktigste målene var å gi norske forbrukere bedre rettigheter i forhold til banken. Når du i dag tar lån i en bank er du stort sett prisgitt vilkårene i standardkontrakter som bankene og finansinstitusjonene selv utarbeider.

Skuffende

Vi har kikket på lovproposisjonen slik den foreligger i dag og fra et forbrukersynspunkt er det skuffende lesning. I forslaget til nye regler om tilbakebetaling av fastrentelån ser det ut til at det er bankene som har vunnet frem med sine synspunkter.

Lovforslaget sier ingenting om låntagers rett til gevinst ved underkurs, mens banken derimot, får lovfestet sin rett til å heve gevinst dersom innløsning av fastrentelån skjer til overkurs. Riktignok heter det at banken bare kan gjøre dette dersom kunden er informert ved låneopptaket, men vi synes ikke dette gjør saken noe mer rettferdig.

Skal banken kunne kreve overkurs bør jo låntager tilgodeses ved underkurs!

Ser skjevheten

DinSide tok kontakt med medlemmer av bankkommisjonen for å få forklaring:

Viseadministrerende direktør i Den Norske Bankforening og medlem av Banklovkommisjonen, Tor Kobberstad, sier til DinSide at det burde være selvsagt at låntager får gevinst på samme måten som banken tar gevinst ved overkurs.

Det overrasker ham i tillegg når DinSide opplyser at mange norske banker ikke innfrir fastrentelån til underkurs.

- Jeg må innrømme jeg trodde bankene automatisk ga kunden underkurs når de selv tar overkurs, sier han.

Et annet medlem av kommisjonen, viseadministrerende direktør Frank Myhre i Finasieringsselskapenes Forening har følgende å si:

- Nå var det ikke vår oppgave å kjempe forbrukernes sak i kommisjonen - nesten tvert i mot, men jeg innrømmer at jeg personlig ser urettferdigheten i lovforslaget, sier Myhre og henviser DinSide til de som skulle ivareta forbrukernes sak i Banklovkommisjonen: Forbrukerrådet.

Forbrukerrådets representant, Anders Stalheim, har i likhet med Myhre og Kobberstad vanskeligheter med å huske detaljer i forhandlinger som pågikk for nesten fire år siden.

- Vårt utkast var et resultat av forhandlinger der alle måtte gi og ta, sier Stalheim. Selv om forslaget han selv var med å utforme ikke tvinger bankene til å innfri fastrentelån til underkurs, så tror han at økende konkurranse bankene imellom i løpet av relativt kort tid vil løse problemet.

Men hjelper imidlertid ikke lånekunder som i mellomtiden blir utsatt for det som snart blir en lovlig urettferdighet...

Ønsker du å lese rapporten til Banklovkommisjonen går du hit: "NOU 1994: 19"

Du kan lese mer om fastrente i andre artikler publisert på DinSide.