Forbrukerkraft – middels billig

Forbrukerkraft gjør et stort poeng av å kjøpe strøm på spotmarkedet, men skårer likevel middels i vår prissammenlikning.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tidligere denne måneden skrev vi at strømprisene på spotmarkedet har sunket med 40 prosent det siste halvåret. Samtidig har strømselskapenes variable priser til forbrukerne økt med 6 prosent.

Forbrukerkraft – middels billig


Strømselskapenes innkjøpskostnader synker betydelig når prisene på spotmarkedet blir lave. Nordpool anslår at om lag 25 prosent av strømforbruket på det nordiske markedet er kjøpt på spotmarkedet. Tilsvarende tall for det norske markedet er i størrelsesordenen 40 prosent.

Forbrukernes venn

Oppskriften fra Forbrukerkraft er klar: Du bør selv kjøpe strøm på spotmarkedet. Mot den nette sum av 39 kroner i måneden, påtar de seg å formidle strømmen til deg. Du bærer selv risikoen for at prisene kan gå vesentlig både opp og ned på kort sikt.

Kilde:NVE
Kilde:NVE Vis mer

Erfaringene har vist at strøm kjøpt på denne måten blir billigere enn med de mer vanlige avtalene med variabel og fast pris. Figuren nedenfor viser hvordan forholdet mellom spotpris og variable priser har vært blant husholdningene de siste tre årene.

Slås på hjemmebane

Forbrukerkraft kommer ikke bedre ut enn på en 6. plass i vår prisundersøkelse blant landsdekkende leverandører av spotstrøm.

Det er nemlig ikke bare hos Forbrukerkraft du kan gjøre slike avtaler. Etter hvert har det blitt vanlig at de større strømleverandørene tilbyr slike avtaler til vanlige forbrukere. Ved slike avtaler betaler du summen av spotprisen, forbruksavgift, strømselskapets påslag og merverdiavgift.

Ustekveikja billigst

En husstand med gjennomsnittlig strømforbruk på 20.000 kWh må betale 1,74 øre i påslag til Ustekveikja energi, som tar det laveste påslaget. Forbrukerkrafts påslag ligger vesentlig høyere enn dette.

Se selskapenes priser her

.