Forbrukere krever rentenedsettelse

Fagbevegelsens «Renteaksjonen 99» krever at norske banker skal sette ned renten til 5 prosent. – Noen må ta ansvaret for den unaturlig høye renten. Det er ikke markedet som styrer renten, hevder aksjonsgruppen.

Torsdag lanserte representanter for fagbevelsen en aksjon for å få ned den norske renten. Foreløpig representerer de rundt 30.000 organiserte, og nå vil gruppen søke støtte også fra LO-toppene. Målet er å aksjonere for å presse politikerne og bankene til å sette ned renten.

For en samlet rørsle mener dagens rentenivå er unormalt, usosialt og oppkonstruert, og beskriver renten som en klam hånd over det norske næringsliv.

Vil straffe verstingene

Så snart kalenderen viser 1999 vil aksjonen derfor måle boliglånsrenten i de ulike bankene, og henge ut verstingene på banksiden. Bankene med de høyeste lånerentene skal boikottes av fagforeningsmedlemmene. Statsbankene skal ha rentetak på sine utlån, og det må innføres gebyrer på valutahandel, er kravene.

- Vi har ikke helt bestemt oss for hvordan et slikt rentetak skal settes, men vi ser for oss et rentenivå på linje med det vi hadde i første kvartal i år – altså rundt 5 prosent, proklamerte gruppen på en pressekonferanse tirsdag.

Vet ikke hvordan

Organisert forbrukermakt skal være virkemiddelet. Men hvordan presset rent praktisk skal utøves er ikke helt klart. - Det skal vi ta stilling til etter hvert. Men tidligere renteaksjoner har vist at både bankene og politkerne lar seg presse, var budskapet fra fagforeningsrepresentantene, som la til:

Artikkelen fortsetter under annonsen

- En viktig målsetting for rørsla er å samle folk og øke folkeopplysningen blant arbeidsfolk. For det er ikke slik som avisene nå skriver – at det er markedet som bestemmer renten.

Vet ikke hvem

Men hvem som er hovedfienden har ikke aksjonen bestemt seg for, ettersom det ikke er markedet som bestemmer renten.

- Det er både bankene og politikerne som har ansvaret. Politikerne skylder på bankene, men sier klart at det er ønskelig med et høyt rentenivå. Det viser uttalelser fra finansministeren. Men samtidig skylder bankene på Norges Bank. Men det ikke slik at bankenes utlånsrente må settes i forhold til Norges Banks signalrente. Størsteparten av bankens innlån er fra andre kilder enn Norges Bank. Bankene deltar i et politisk spill, som de ikke vil ut av fordi de tjener store penger på det. Norges Bank er dessuten politisk styrt, mener gruppen, som ga dette finurlige eksempelet på økonomisk teori.

- Forleden dag var rentenivået på vei ned. Da grep Norges Bank inn for å holde rentenivået oppe.

- Usosialt

- Det er ikke tvil om at det norske rentenivået er unaturlig høyt. Og vi er lei av å høre at dette er et argument for å stramme inn. Vi er lei av å bli dobbelt straffet. Våre medlemmer har nemlig ikke sett noe særlig til kjøpefesten.

Foreløpig har renteaksjonen ikke vunnet frem. Tirsdag har kronen svekket seg ytterligere, og renten trekker opp.