Forbrenner nikotin raskere

Kvinner forbrenner nikotin raskere enn menn. Det kan påvirke både kvinners røykevaner og gjøre det vanskeligere å stumpe røyken.

Det viser en ny amerikansk studie ved University of California i San Francisco, der 88 menn og 206 kvinner deltok, skriver Reuters.

Den viser også at forbrenningen av nikotin skjer enda raskere hos kvinner som tar p-piller.

Norske eksperter er positive til studien.

- Denne studien er utført av meget anerkjente forskere og er en god studie som viser at østrogen påvirker enzymene som bryter ned nikotin, og at disse enzymene forekommer i høyere konsentrasjon hos kvinner enn hos menn, sier Tore Sanner, professor ved Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo til Mozon.

Han legger til at bakgrunnen for denne studien er tidligere undersøkelser som viser at kvinner som røyker har høyere forekomst av lungekreft enn menn. Studien til Benowitz kan muligens forklare noe av årsaken til dette.

I studien ble testpersonene sprøytet med nikotin som var "merket" slik at forskerne kunne følge nikotinet mens det passerte gjennom kroppen, etterfulgt av blodprøver.

Røyk er som narkotika, mener noen forskere.

Høyere hastighet hos kvinner
Forskerne var spesielt opptatt av å sammenlikne blodet til de 53 kvinnene som tok p-piller mot de 153 som ikke gjorde det.

Nikotinet gikk gjennom kroppen betydelig raskere hos kvinnene (18,8 ml/min/kg) enn hos mennene (15,6 ml/min/kg), og enda raskere hos kvinnene som tok p-piller (22,5 m/min/kg) sammenliknet med de som ikke brukte denne type prevensjon (17,6 ml/min/kg.).

Nikotinet forble lenger i kroppen til mennene (132 minutter) enn både kvinnene som ikke tok p-piller (118 minutter) og kvinnene som tok p-piller (96 minutter).

I følge forsker Dr. Neal L. Benowitz, som var med på studien, vil tiden det tar å forbrenne nikotin, basere seg på mengden med kvinnelige kjønnshormoner - fra sakte forbrenning hos menn, til middelshastighet hos kvinner som ikke tar p-pille, til raskere hos kvinner som tar p-pille - noe som også kan påvirke effekten av nikotinerstatningspreparater:

- Resultatene fra studien kan brukes til å avgjøre hvilket nivå av nikotin i nikotinerstatningsprodukter som er mest hensiktsmessig. For resultatene har vært dårligere for kvinner enn for menn når det gjelder bruk av disse produktene ved røykeslutt. Kvinnene har sannsynligvis fått for lave nivåer med nikotin siden de nedbryter nikotinen raskere, sier Sanner.

Tidligere studier har vist at nikotinerstatning som røykeplaster og nikotintyggegummi har lavere effekt hos kvinner enn hos menn. De amerikanske forskerne mener nye studier må til for å identifisere den optimale nikotindosen kvinner bør ha.

Like farlig å røyke
Og tror du nå at det er tryggere for kvinner enn for menn å røyke, vil du dessverre bli skuffet.

- Det er fremdeles like farlig for kvinner å røke som for menn. De kreftfremkallende stoffene i sigaretter aktiveres raskere hos kvinner som har høyere nivå med enzymer som bryter ned nikotin, sier Sanner, som oppfordrer alle kvinner som røyker til å stumpe den, enten de tar p-pille eller ikke.

Og så lite som én enkelt sigarett i ungdommen, dobler risikoen for å bli avhengig senere.

Funnene til den amerikanske studien er publisert i tidsskriftet Clinical Pharmacology and Therapeutics.

 

Mozon.no, 30.06.06