Forbannet på Konkurransetilsynet

Forsikringsforbundet og forsikringsselskapene er forbannet over avslaget på søknaden om nytt felles bonussystem for bilforsikring.


- Vår hovedbegrunnelse er rett og slett at et felles bonussystem vil hemme konkurransen på det norske bilforsikringsmarkedet, sier avdelingsdirektør Morten Berg i Konkurransetilsynet til DinSide.

Han opplyser at tilsynet også har vurdert konkurranseaspektet mot eventuelle effektiviseringsgevinster for selskapene.

- Den beregnede kostnadssparing veier etter vårt skjønn ikke opp mot ulempene ved mindre konkurranse, sier Berg.

Forbannet

Norges Forsikringsforbund påklager Konkurransetilsynets beslutning om å stoppe innføringen av ett felles bonussystem for bilforsikring. DinSide har 2326 TARGET="_top">tidligere fortalt deg om hvordan et nytt felles bonussystem kan gi billigere bilforsikring for forsiktige sjåfører.

- Beslutningen er uforståelig. Konkurransetilsynet overser klare råd fra Forbrukerrådet, Kredittilsynet og flere andre viktige instanser, sier administrerende direktør i Norges Forsikringsforbund, Ingvar Strøm.

- Forsikringsnæringens hensikt med forslaget om nytt felles bonussystem er å gjøre bilforsikring enklere og mer oversiktlig for alle. Dette kan ikke være annet enn konkurransefremmende. I tillegg er hensikten å få et mer rettferdig system, sier Strøm.

Konkurransetilsynet har hatt søknaden fra Norges Forsikringsforbund ute på høring. Forbrukerrådet, Kredittilsynet, Norges Automobilforbund, Bilbransjeforbundet og Finansdepartementet støttet forslaget. Deres argumenter for det nye systemet er at det vil virke forenklende for kundene, gjøre det lettere å sammenlikne forsikringstilbud og vil kunne virke fremmende for konkurransen i bilforsikringsmarkedet. - I lys av dette er avslaget uforståelig, sier Strøm.

Motorførernes Avholdsforbund, Norges Lastebileier-Forbund, Norsk Motorcykkel Union, Norges Taxiforbund, Transportbedriftenes Landsforening og HSH ønsker ikke et felles bonussystem for bilforsikring.

- Et felles bonussystem vil i svært liten grad berøre selve prisdannelsen på forsikrings-produktene. Sett fra forbrukernes side er det helt avgjørende å ha muligheten til å skaffe seg oversikt over forsikringstilbudene. Med et felles bonussystem vil markedet bli mer gjennomsiktig. Grunnlagsprisen vil fortsatt bli fastsatt av selskapene i markedet, hvilket betyr hard konkurranse, sier Strøm.

Det nye bonussystemet vil bidra til at hver bilfører betaler en riktigere forsikringspremie sett i forhold til den skaderisiko vedkommende faktisk representerer. Ingen vil miste den bonus de har opparbeidet i dag. De nye reglene for opparbeidelse og tap av bonus vil imidlertid på sikt omfordele premiebelastningen i et riktigere forhold til den enkeltes kjøreadferd.