Ifølge Folkehelseinstituttet har rådene for noen sykdommer - som øyekatarr - blitt så strengt fortolket av barnehagene at det har ført til unødvendig høy grad av eksklusjon fra barnehage, unødvendige legebesøk og foreldrefravær fra jobb.  Foto: Colourbox
Ifølge Folkehelseinstituttet har rådene for noen sykdommer - som øyekatarr - blitt så strengt fortolket av barnehagene at det har ført til unødvendig høy grad av eksklusjon fra barnehage, unødvendige legebesøk og foreldrefravær fra jobb. Foto: ColourboxVis mer

For snørrete for barnehagen?

Det er slett ikke sikkert.

Du er kanskje blant de mange foreldrene som en eller annen gang har levert barnet i barnehagen, lettere redusert - men ikke verre enn at det går ...

Eller kanskje du har opplevd å bli oppringt fra barnehagen med krav om å hente barnet - eller at barnehagen har nektet barnet å komme før sykdommen er fullstendig ryddet av veien?

Ifølge Folkehelseinstituttet har rådene for noen sykdommer - som øyekatarr - blitt strengt fortolket av barnehagene.

- Dette har medført unødvendig høy grad av eksklusjon fra barnehage, unødvendige legebesøk og foreldrefravær fra jobb. Selv svært milde tegn på øyekatarr har medført eksklusjon, skriver Folkehelseinstituttet (fhi).

Slik unngår du snufsete barn

Bergenset effekt

Folkehelseinstituttet har kommet med en ny smittevern-veileder for bruk i barnehager og tidlige barneskoleår. Her kan du få svar på når barnet ditt bør være hjemme - og når det er greit at han eller hun går i barnehagen.

- Erfaringer har vist at strenge regler for å utelukke syke barn fra barnehagen har begrenset effekt, skriver Folkehelseinstituttet i sin ferske rapport.

En av grunnene til at man kun ser begrenset effekt av dette, er ifølge Folkehelseinstitittet, at mange sykdommer er smitteførende før tegn på sykdom viser seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvor er bakteriesmitten størst?

Din mening

Du har rett på 10 sykedager med lønn om du har ett eller to barn, og 15 sykedager om du har flere enn to barn. Lite eller nok? (Avsluttet)
Det er altfor lite(71%)
Det er nok(24%)
Det er for mye(5%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Det er selvsagt ikke slik at du nå plutselig får fritt leide til å sette febervarme barn i barnehagen; det kan likevel være tungtveiende grunner for at barnet ikke bør være i barnehagen - som smittespredning (ved enkelte sykdommer) og rett og slett barnets allmentilstand. Her er det du som forelder som må vise skjønn og som er ekspert på dine egne barn. Før du med klumpen i halsen sender ungen i barnehagen, bør han i alle fall være i stand til å delta i barnehagens vanlige aktiviteter, ifølge rådene til Folkehelseinstituttet.

Det kan imidlertid være nyttig å vite at det i veilederen for smittevern i barnehager, står spesielt at tanken om at barnet må holdes hjemme for å forhindre smittespredning, må veies opp mot de samfunnsmessige konsekvenser det har at barn holdes hjemme fra barnehagen, og derved at foreldrene må være hjemme fra jobben.

Her kan du se noen av anbefalingene for hvorvidt barnet kan gå i barnehagen - på tross av sykdomssymptomer - eller om det fint kan gå i barnehagen. Dette er kun et utdrag av de mest vanlige sykdommene/syptomene. Du kan selv sjekke den komplette veilederen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Symptomer uten årsaksdiagnose

Feber: Mer enn 37,5 om morgenen og 38 grader om kvelden, anses som forhøyet temperatur. Det er først og fremst av hensyn til barnet selv, at barn med feber bør holdes hjemme til de er feberfri - i noen tilfeller av smittevernhensyn.

Diaré med eller uten brekninger: Kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt sympromfrie. Foreldrene må avgjøre om det er snakk om en unormal diarétilstand.'

Øyekatarr: Her er det nye regler; med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dersom behandling er nødvendig, kan barnet gå tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

I rådene er det også understreket at barnehageansatte ikke kan forlange at barn med symptomer på øyekatarr skal behandles med øyendråper før barnet kan komme tilbake til barnehagen - men barnehagen kan ifølge veilederen drøfte det med barnets foresatte.

Forkjølelse: Barnet kan være i barnehagen så lenge allmenntilstanden tilsier det.

For liten til medisiner

Influensaliknende sykptomer: Kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Hoste/luftveissymptomer: Hoste uten feber - barnet kan gå i barnehagen. Ved langvarig/kraftig hoste kan barnet undersøkes for kikhoste.

Ørebetennelse: Barnet kan go å barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Brennkopper: Barn kan være i barnehagen når brennkoppene er under kontroll, dvs. når det ikke er fare for at sekret fra såret skal smitte andre gjennom direkte eller indirekte kontakt. Ved få brennkopper kan man sørge for dette ved å dekke til de aktuelle brennkoppene - men ved mange brennkopper må koppene være tørre og godt på vei grodd.

Symptomer med kjent diagnose og hvor barnet bør holdes hjemme en periode

Hodelus: Kan vende tilbake til barnehagen så snart behandlig er igangsatt.

Kikhoste: Starter behandlingen tidlig i sykdomsforløpet, er barnet smittefri etter cirka fem dager - og kan gå i barnehagen etter dette. Starter behandlingen senere i sykdomsforløpet, er smittefaren betydelig mindre, og barn kan gå i barnehage eller skole dagen etter at behandlingen har startet.

Kusma: Uvaksinerte barn med diagnose kusma kan komme tilbake til barnehagen ni dager etter at hevelsen oppstår. Dersom alle de andre barna i barnehagen er vaksinert, er det allmenntilstanden til det syke barnet som avgjør når barnet kan gå tilbake til barnehagen.

Barnemark: Barnet kan komme tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling.

Meslinger: Kan vende tilbake til barnehagen tidligst fire dager etter at utslettet viste seg, dersom allmenntilstanden ellers tilsier det.

Norovirus: Kan returnere til barnehagen to døgn etter symptomfrihet.

Ringorm: Kan vende tilbake til barnehagen etter at behandling er igangsatt.

Streptokokker: Ved hudinfeksjon - kan vende tilbake når sår er under kontroll (evt. tildekket). Ved halsbetennelse eller skarlagensfeber - kan vende tilbake til barnehagen når det har vært på full penicillindose i minst ett døgn, om barnet ellers er frisk og feberfri.

Vannkopper: Kan vende tilbake til barnehagen når blemmene har begynt å tørke inn.

Kjente diagnoser hvor barnet ikke trenger å være hjemme:

Det foreligger ingen smittefare ved diagnosetidspunktet - og barnet kan gå i barnehagen dersom allmenntilstanden ellers er bra og barnet ikke har feber.

Femte barnesykdom (Erythema infectiosum)
Tredagersfeber/sjette barnesykdom (Exanthema subitum)
Munnsår (Herpes simplex infeksjon)
Hånd-fot-munnsyke (coxsackievirus)
Mollusker
Kyssesyke/kjertelfeber (Mononukleose)
Loppebitt
Veggedyrbitt
Vorter
Parainfluensa
RS-virus