- For dårlig KOLS-behandling

KOLS er blitt en kjent sykdom etter massive TV-kampanjer. Men pasientene får ikke god nok behandling, ifølge norske leger.

Hele 20 millioner kroner har norske helsemyndigheter brukt på røykekampanjer i år. Sosial- og helsedirektoratet mener at det har vært vel anvendte penger.

- Kampanjen har lykkes i å oppnå en høy oppmerksomhet i befolkningen, spesielt blant unge mennesker. Dessuten har den klart å spre kunnskap om sammenhengen mellom KOLS og røyking, og vi mener at det har skjedd en holdningsendring blant de som ønsker å slutte å røyke, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosial- og helsedirektoratet

Hun mener at pasientene i hovedsak får et godt behandlingstilbud. Gjennom kampanjen fikk leger informasjonsmateriell som kan ha bidratt til økt fokus på kols og hjelp til røykeslutt, og Legeforeningen har oppfordret til økt bruk av pusteprøver, såkalt spirometri.

Forskning viser at folk med KOLS ignorerer sykdomstegn.

Grusomt liv
Selv om kampanjen har økt bevisstheten om KOLS, mener norske leger og pasienter at altfor få, får den hjelpen de trenger. Morten Eriksen, som var et av ansiktene i kampanjen, er en av dem.

- Det er klart at nyere medisiner som Spiriva og Seretide hjelper meg, men selve behandlingen er ikke så mye bedre i dag enn da faren min hadde KOLS på 60-tallet, sier KOLS - pasient Morten Eriksen til Mozon.

Eriksen er i dag 100 prosent ufør og har en lungekapasitet på 18 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Å leve med KOLS er grusomt, jeg kan ikke en gang sparke en ball med barnebarnet mitt, og jeg blir andpusten av å drikke et glass med vann, sier han.

Dårlig oppfølging
Allmennlege Svein Høegh Henriksen ved Langbølgen Legekontor i Oslo er kritisk til hvordan myndighetene bruker masse penger på reklame, men ikke følger opp nye retningslinjer.

- Vi vet at massekampanjer når frem til dem som er mottakelige for det, men for mange røykere hjelper slike kampanjer lite. De vil ikke slutte uansett. Som allmennpraktikere blir vi bombardert med nye retningslinjer hele tiden, mens det brukes lite ressurser på oppfølging. Vi vet at røykekurs og opplæring i spirometri er noe vi trenger, sier Henriksen til Mozon.

Nyere forskning viser at kvinner får KOLS tidligere enn menn.

Han mener at norske leger vet for lite om hvordan man bruker et spirometriapparat, og at mange lider av at sykdommen oppdages for seint.

- Det er omtrent 300 000 pasienter med KOLS i dag, men kun 80 000 har fått stilt riktig diagnose. Det er viktig å komme tidlig i gang med trening, røykeavenning og medisiner, sier Henriksen.

Overlege Frode Gallefoss ved Lungeseksjonen ved Sørlandet sykehus i Kristiansand støtter sin kollega.

- Det gjenstår mye arbeid i forhold til KOLS-pasienter i Norge. Det er flott med retningslinjer, men det viktigste er at de implementeres av legene. Her kunne myndighetene brukt mer penger, mener Gallefoss.

 

Mozon.no, 15.11.2006