Folkeaksjonen mot elg

- For de som er i tvil, dette er faktisk et ironisk innlegg i ulvedebatten, sier Håkon Sparre fra Folkeaksjonen mot elg. Her får du se utdrag fra hans leserinnlegg i Aftenposten Aften, den 18/1-2001.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

”Dype kjøttsår, stump vold og stor materiell skade, blir hvert år påført det norske folk av en lite påaktet fiende. Langs markagrensen og i grisgrendte strøk sprer skogmørkets fyrste frykt blant vergeløse bilister og deres barn.

Det er selvsagt elgen vi snakker om!

Leseren kan selv konsultere de utallige kilder vi har for våre påstander. Trafikketater, politiet, Røde Kors og helsevesenet har alle opplyst om hyppige angrep fra elg, mot våre kjøretøyer over hele landet. Dette skjer med tiltagende styrke, mens folket sover i likegyldighet."

Bilde: Anne Angelshaug.
Bilde: Anne Angelshaug. Vis mer

”Elgen er et enormt, brunsort dyr som kan dukke opp i skogen når som helst. Den sier ikke noe, den skriker ikke, den bare står der med sine lange ben og tallerkenøyne og stirrer.

Pass deg for elgen har jeg sagt. Den bare venter på at vi skal kjøre til barnehagen, og da kan det skje. Elgen er ond av natur.”

”Det er ikke bare det at elgen gjennom sin terror har påført det norske samfunn store utgifter ved å tvinge oss til å sette opp milevis med høye gjerder langs veiene. Når budsjettene ikke tillater mer beskyttelse og det oppstår huller, må veivesenet ut med spesialskilting der de advarer mot kryssende elg, og varselreflekser som skal blinke mot skogholtet og varsle dyret om at her er en bilvei.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva gjør den slu elgen da? Jo, den lister seg på en slesk måte langs nettingen, fremdeles usynlig for trafikanten, helt til den finner åpningen.

Krysser den så veien? Nei, den blir stående og vente til det kommer en bil. En dyr fin bil, med mange barn. Og da kaster den seg formelig ut foran kjøretøyet og ofrer seg selv som en kamikaze-flyver. Den springer ut av foran bilen for å terrorisere våre barn, og påføre gode nordmenn lidelse og død.

Dette ondet må vi komme til livs. Politikerne må våkne! Ulven, et annet uønsket dyr i vår fauna, skal selvsagt utryddes.

Men vent nå litt! Ulven tar elgen. La oss nå for en gangs skyld overliste den bestialske natur.

La ulven i fred en stund til. Det er tross alt ikke noen av oss som egentlig kjenner en eneste nordmann som har blitt påført personskade av denne villhunden. La oss derfor sette alt inn på å utrydde den onde elgen, og dessuten ta imot all den gratishjelpen den blodtørstige sauedreperen gir. Så utrydder vi ulven – og stokkmaurene.”