Folat hjelper ikke mot slag

En norsk studie setter spørsmålstegn til at folat reduserer risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag hos hjertepasienter.

B-vitaminet folat er veldig viktig for kroppen. Tidligere studier har vist at gravide reduserer risikoen for å føde barn med ryggmargsbrokk ved folattilskudd. Folat har også vist seg å kunne redusere forekomsten av depresjoner og øke «lykkepille-effekten» samt forebygge demens.

I tillegg har studier vist at økt inntak av folat gjennom kosten eller kosttilskudd virker forebyggende på hjerte- og karsykdommer.

Forskere har trodd at den gunstige effekten skyldtes disse B-vitaminenes evne til å senke blodnivået av aminosyren homocysteine. Det har vært antatt at homocysteine skader blodåreveggen og øker tendensen til avleiringer og dannelse av blodpropp.

Nå stiller imidlertid to studier spørsmålstegn til at folat beskytter mot hjerteinfarkt og hjerneslag hos hjertepasienter, skriver HealthDay News. I studiene har mengden med homocysteine blitt redusert, uten at det har redusert risikoen for hjertesykdom.

Den største norske vitaminstudien
Den ene studien (NORVIT) er ledet fra Universitet i Tromsø. Det er den største norske vitaminstudien som noen sinne er gjennomført på om høye doser B-vitamin kan forebygge nye tilfeller av hjerteinfarkt eller hjerneslag hos hjertepasienter. Studien pågikk i tre år med i alt 3749 pasienter.

Pasientene ble fordelt og tok enten B-vitaminer eller en uvirksom pille i tillegg til vanlig behandling etter hjerteinfarkt.

- Vår studie viser at folat senket homocysteine-nivået med nesten 30 prosent, men dette førte ikke til noe lavere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Dette betyr enten at homocysteine ikke er skadelig likevel, eller at folat - i tillegg til å senke homocysteine - har ugunstige effekter som oppveier effekten av å senke homocysteine, sier professor Kaare Harald Bønaa ved hjertemedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital HF, prosjektleder for NORVIT, til Mozon.

Bønaa mener de viktigste risikofaktorene for hjerteinfarkt er røyking, høyt kolesterol, høyt blodtrykk og fysisk inaktivitet.

- Det viktigste de som røyker kan gjøre, er å slutte. Det finnes effektive medisiner som senker høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Alle bør være fysisk aktive, sier han.

Slik kommer du i gang med treningen

Funnene i NORVIT støttes av resultatene fra en fem år lang kanadisk studie, som viser at B-vitaminer øker risikoen for arrdannelse og gjentetting av blodårer til hjertet.

- Resultatene våre støtter ikke opp om at folinsyre og tilskudd av B-vitamin er forebyggende behandling, sier forskerne fra studien.

Begge studiene kommer ut i neste utgave av New England Journal of Medicine.

Anbefaler ikke tilskudd med B-vitamin
Ved Ullevål universitetssykehus anbefaler de ikke hjertepasienter å ta B-vitamintilskudd som forebyggende behandling.

- Nei, det gjør vi ikke. Det er såpass sprikende informasjon. Tromsø-studien avkrefter myten om at det forebygger, sier seksjonsoverlege Arild Mangschau ved hjertemedisinsk avdeling på Ullevål universitetssykehus til Mozon.

For gravide derimot er det fremdeles viktig med folattilskudd.

- Folattilskudd beskytter mot medfødte misdannelser i sentralnervesystemet, og alle kvinner som planlegger å bli gravid bør ta 0.4 mg folat daglig, sier Bønaa.

Forskere hevder også at folat kan gi lavere blodtrykk

Les om flere vitaminråd