Fokus på foreldrene

Det er ikke bare pasienten selv som lider ved bipolar lidelse. En ny norsk undersøkelse fokuserer på foreldrene.

Hvordan opplever foreldre at deres barn har bipolar lidelse? Folkehelseinstituttet har dybdeintervjuet 17 foreldre om dette.

- Resultatene fra vår studie om pårørendes erfaringer gjør et sterkt inntrykk, sier divisjonsdirektør Arne Holte i Folkehelseinstituttet ifølge instituttets nettsider.

Store belastninger
Personer med bipolar lidelse fungerer i perioder som normalt, mens de i andre perioder sliter med mani og depresjon. Pasientene kan lide av både bipolar I og II. Bipolar I var tidligere kjent som manisk depressiv lidelse. Bipolar II gir mer moderate maniske faser.

Undersøkelsens mål var å finne ut hvordan lidelsen påvirker foreldrenes liv og hvilket forhold de har til psykisk helsevern.

Helse- og omsorgsdepartementet støttet undersøkelsen økonomisk. Undersøkelsen ble avsluttet våren 2006.

De 17 foreldreparene hadde voksne barn med alvorlige psykiske lidelser. I rapporten forteller de at de opplever store belastninger, mye usikkerhet og forvirring og at de har problemer med å finne svar på alle spørsmålene.

- Foreldrene forteller om maktesløshet, fortvilelse, sorg, angst, bekymringer, skyldfølelse og sinne. De har ofte fått omfattende omsorgsoppgaver og forteller hvordan dette virker på arbeid, økonomi, fritid og sosialt liv. Noen foreldre fikk psykiske og fysiske reaksjoner av påkjenningene, sier Holte.

Ulik erfaring
Grunnet omlegging av psykisk helsevern, mister mange pasienter døgnplasser på sykehus. Derfor må mange foreldre involveres mer i omsorgen enn tidligere. Enkelte må utføre oppgaver som krever farlig kompetanse uten å få opplæring, mens andre hadde bedre erfaringer med helsevernet.

- Noen opplevde at sønn eller datter fikk rask og profesjonell hjelp, og at de som foreldre ble ivaretatt på beste måte. Men andre opplevde at de ikke ble hørt når de henvendte seg til behandlere på vegne av sønn eller datter. De måtte kjempe for å komme i kontakt med behandlere og savnet informasjon, sier Holte.

Omtrent en til to prosent av befolkningen lider av bipolar lidelse. Sykdommen kan ikke helbredes, men mange kan stabiliseres ved medisiner. Mellom 10 og 15 prosent begår selvmord, noe som er tretti ganger mer enn hos andre.

Bipolar lidelse er arvelig, og lidelsen rammer omtrent like mange kvinner som menn. Pasienter rammes som regel når de er 17-18 år, 27-28 år og rundt 40 år.

Flere kjente personer har hatt lidelsen, blant annet Michelangelo, van Gogh, Goehthe, Virginia Woolf, Martin Luther, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt og Winston Churchill. Også grunnleggeren av moderne amerikansk psykologi, William James, led av bipolar lidelse.

 

Mozon.no, 02.09.2006