Fokus på familien

Mange skilsmisser, få giftemål og enda færre barnefødsler er status på FNs Internasjonale Familiedag. Så hvordan står det egentlig til med den norske familien?

Vi skiller oss mer enn noen gang. Det fødes færre barn og kvinner venter lenger med å bli gravide. Likevel står det bra til med familier i de norske hjem, skal vi tro ekspertene.

- Vi er opptatt av at familien skal bestå. Familien har ikke forandret seg så mye de siste årene. Den betyr fortsatt mye for oss, sier Bjarnhild Hodneland, leder av Norges Kvinne- og Familieforbund.

I dag en FNs Internasjonale Familiedag, som understreker hvor viktig familien er, enten den er liten eller stor, som basis og ramme for barnas oppvekt og velvære. Dagen ble stiftet i 1993 og målet er å fokusere på familien som gruppe over hele verden.

- Familien er et viktig fundament i samfunnet. Ulike forhold verden over gjør at familien stadig er i endring. Den tradisjonelle storfamilien erstattes av kjernefamilien, den tradisjonelle kjernefamilien med far, mor og barn endres og vi får ulike familiekonstellasjoner med de utfordringene og mulighetene som ligger i det, sier Generalsekretær i FN-sambandet Kari Solholm.

Solholm legger til at familien er i konstant forandring, og derfor er det viktig at samfunnet gir støtte og gode betingelser for familien.

Temaet for årets Internasjonale Familiedag er: "Familier i forandring: utfordringer og muligheter".

Fakta om familien
Her er noen fakta om familiesituasjonen i Norge i dag, hentet fra Statistisk sentralbyrå.

I 2005 ble det registrert 11 040 skilsmisser, som er på samme nivå som i 2004. Dette er de høyeste tallene som er registrert noen gang. I perioden 1981-1985 ble det til sammenlikning registrert i gjennomsnitt 7 451 skilsmisser i året.

I 2005 ble det født 55 875 barn i Norge, nesten 4000 færre enn for ti år siden. Og mens gjennomsnittsalderen for alle førstefødsler i landet ligger på 28,1 år i 2005, var alderen på 25,1 i 1987.

- Flere får barn senere nå. Den gjennomsnittelige fødealderen for førstegangsfødende er på 28,1 år i dag, som er en økning på rundt fire år fra 1970. Det er flere kvinner som tar høyere utdanning i dag og dermed får de barn senere, sier forsker Trude Lappegård fra Statistisk sentralbyrå.

Hun legger imidlertid til at de fleste som venter med å få barn, fortsatt får barn og at andelen av kvinner i 40-årene uten barn ikke er så mye større enn før.

Samlet fruktbarhetstall var i 2003 1,80 barn per kvinne. Dette er noe høyere enn i de to foregående årene.

Antall inngåtte ekteskaphar gått noe ned. I 2005 ble det registrert 22 392 ekteskap mot 29 055 i perioden 1966-1970.

Marker dagen

Lurer du på hva du selv kan gjøre for å markere denne dagen?

- Begynn med egen familie. Snakk sammen om hvordan de enkelte familiemedlemmene føler det er å være i en familie. Arranger familietreff i gata der du bor. Fortell på jobben at i dag er FNs Familiedag og fortell hvorfor du synes den er viktig, anbefaler Kari Solholm.

 

Mozon.no, 15.05.2006