Fødsler farligst etter vaktskifte

Barn som fødes rett etter vaktskiftet om morgenen, har mindre sjanser for å overleve enn barn født senere på kvelden.

Fødsler farligst etter vaktskifte

Barn som fødes rett etter vaktskiftet om morgenen, har mindre sjanser for å overleve enn barn født senere på kvelden.

Det er en omfattende studie av over to millioner svenske fødsler som viser dette. Barn født rundt klokken ni om morgenen, to timer etter jordmødrenes vaktskifte, og én time etter fødsels- og barnelegenes vaktskifte, har tydelig høyere dødelighet enn barn født senere på dagen, skriver Også for barn født på kvelden, mellom fem på ettermiddagen og ett om natten, er sjansen for å overleve tydelig redusert.

Tryggest å føde om natten

Tidligere har det vært kjent at barn født om natten har større risiko for å dø i løpet av de første seks døgnene etter fødselen, sammenlignet med barn født på dagen. Den svenske studien nyanserer dette bildet. Barn født rundt klokken fire på natten har faktisk den aller beste sjansen til å overleve. Så stiger risikoen frem mot klokken ni, for deretter å synke.
Fra klokken fire på ettermiddagen, etter neste vaktskifte, stiger risikoen igjen, for de barna som fødes på denne tiden. Tiden fra midnatt og utover blir stadig gunstigere fram til klokken fire igjen. Mønsteret var det samme, målt på tre ulike måter.

Høy arbeidsbelastning, uerfarent eller lite egnet personale om natten, eller avlegge måter å takle vaktskifter på, kan være årsaken, skriver forskerne.

Undersøkelsen er også publisert i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal.

Silje Stavik 10.12.01 mozon.no