FN: Null moms på mat

Momssirkuset er kanskje ikke over ennå. Nå vil FN ha null moms på mat.

Om fem dager innføres momsreformen, som blant annet betyr at vi får halv moms på matvarer. Likevel er momsstormen trolig ikke over for regjering og byråkrater.

FNs råd for bæredyktig utvikling har nettopp fremmet et forslag som går på at hele verden skal innføre null moms på mat og andre basale varer.

Luksusmoms

Skal vi slippe å betale moms på mat, må pengene naturligvis hentes inn andre steder.

Derfor foreslår rådet at det skal innføres høy moms på luksusvarer, som for eksempel kaksebiler, eksotiske flyreiser og diamanter.

Kort sagt ønsker FNs råd for bæredyktig utvikling altså at alle verdens land innfører differensiert moms på varer.

Forbruket skal ned

FN foreslår reformen for å redusere forbruket av råstoffer, som nedbryter det globale miljøet.

Innføres det høyere beskatning på luksusvarer, vil dette sannsynligvis redusere forbruket at disse varene. Samtidig vil de mest basale varene bli billigere for allmenheten.

Si din mening

Hva mener du om FNs forslag? Er det bra med null matmoms, og høy kaksemoms? Eller foretrekker du dagens ordning?Kilde: www.politiken.dk og FNs informasjonskontor i København.