<b>2,5% her og 2,5% der: </b> Når du bytter bolig med noen, betaler både du og den som flytter inn i din gamle bolig 2,5% av kjøpesummen i dokumentavgift. Foto: Kim Jansson
2,5% her og 2,5% der: Når du bytter bolig med noen, betaler både du og den som flytter inn i din gamle bolig 2,5% av kjøpesummen i dokumentavgift. Foto: Kim JanssonVis mer

Flytteskatten og valget

Noen partier vil endre dokumentavgiften ved salg av bolig.

Når vi kjøper fast eiendom, må vi ut med 2,5% av kjøpesummen i form av såkalt dokumentavgift til statskassen. - Har du råd til å flotte deg med ny bolig, har du saketens også råd til en bitteliten donasjon til dekning av våre fellesutgifter, virker det som Staten sier. Det har alltid vært vanskelig å få folk til å betale skatt. Selv de alle vet har penger,klarer å gjemme dem unna. Men når du faktisk dukker opp og viser frem to-tre millioner i skinnende, likvide kroner, er futen der med håven.

Et dumt navn

Begrunnelsen for skatter som dokumentavgiften og omregistreringsavgiften for bil har nok opprinnelig vært faktisk å dekke utgiftene til offentlig saksbehandling når boligen skal føres inn i grunnboken eller bilen i motorvognregisteret. Det har imidlertid vært alt for fristende for politikerne å dekke inn også andre offentlige utgifter gjennom disse avgiftene, og de er nå mange ganger så høye som saksbehandlingskostnadene.

Regjeringen legger da heller ikke skjul på at dette er en vanlig skatt. Men selve navnet på skatten fører nok til motvilje, mange tror staten skal ha 40.000 kroner for å utferdige et dokument.

Noen kommuner har kommunal eiendomsskatt og verdien av boligen inngår i formuen, slik at noen kan betale formueskatt av boligverdien. Men dokumentavgiften er den eneste generelle boligskatten som er tilbake i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politikerne fornøyd

Skatter har den egenskapen at folk tenderer til å gjøre mindre av det som er skattlagt og mer av det som er skattefritt. Et godt skattesystem bør derfor skattlegge ting vi ikke vil ha - slik som CO2-utslipp, rap-musikk og parkeringsselskaper - og belønne det vi ønsker oss, som passivhus, seilbåter og arbeid. Klarer vi ikke dette, bør vi i det minste etterstrebe en nøytral virkning. Siden det er 25% moms på nær sagt alle varer og tjenester, gir ikke denne avgiften noen vesentlig vridning i forbruket.

Dokumentavgiften er nok også for liten til å gi noen vridning. Alle budgivere på en bolig står overfor den samme avgiftssatsen, og budrunden vil ha samme vinner med og uten avgift. Antakelig blir ikke vinneren mye fattigere heller, hadde ikke avgiften vært der, hadde nok prisen vært høyere (om enn ikke riktig så mye høyere som størrelsen på dokumentavgiften).

Vi har også vondt for å se for oss noen praktisk virkning på tilbudssiden: Har noen noensinne droppet et utbyggingsprosjekt på grunn av dokumentavgiften?

Vondt der og da

Likevel gjør avgiften vondt der og da. Og kanskje ville du helst ha kjøpt sofa og et mer elegant kjøkken for pengene. Derfor har noen partier foreslått å sette ned også dokumentavgiften. Se hvilke dette er nedenfor.

Venstre: - Venstre mener generelt at gebyrer og avgifter for offentlige tjenester av type dokumentavgifter ikke bør være fordekte, generelle avgifter, men avspeile den faktiske kostnaden det offentlige har for å dekke kostnaden på tjenesten, skriver politisk rådgiver Geir Olsen i Venstres Stortingsgruppe som svar på DinSides rundspørring..- Denne omleggingen må imidlertid skje over tid og i et omfang som det vil være budsjettdekning for. Venstre har i sine alternative budsjetter de siste årene prioritert å redusere andre gebyrer og avgifter enn dokumentavgiften.
SV: - SV foreslår ingen endringer i dokumentavgiften ved kjøp av bolig, skriver Bernt Sverre Mehammer fra SVs stortingsgruppe til DinSide.
Arbeiderpartiet: - Dokumentavgiften er en fiskal avgift og har til hensikt å skaffe staten inntekter, skriver Tanja Ustvedt fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe. - Arbeiderpartiet har ingen konkrete planer om å endre dokumentavgiften.
Sp: - Senterpartiet er for dagens dokumentavgift fordi det i dag i realiteten ikke er gevinstbeskatning av egen bolig og fritidseiendom., skriver Sigbjørn Gjelsvik, sekretariatsleder for Senterpartiets stortingsgruppe.
Kristelig Folkeparti- Vi har ikke programfestet noen endringer. (Vi ser paradokset mht dokavgiften, men har ikke funnet rom for å endre den nå.), skriver Alf Rose Sørgaarden, leder av politisk avdeling i Kristelig Folkepartis stortingsgruppe.
FrP: - FrP vil på sikt fjerne dokumentavgiften,, skriver Jørgen Næsje, finanspolitisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe til DinSide.
Rødt: Partiet har ikke svart på våre henvendelser, men partiet er generelt motstander av avgifter til fordel for direkte skatter.
Høyre: - Høyre vil på sikt redusere dokumentavgiften fordi den tar inn langt mer enn omkostningene ved boligskifte, skriver Terje Strøm fra Høyres stortingsgruppe. - Derfor har vi lansert et fribeløp på de første 500.000 kr i dokumentavgiften for unge, nyetablerte (under 30 år). Det gir en skattereduksjon på 12500 kr for denne gruppen, og letter inngangsbilletten til første bolig,