Flytte til utlandet

Reglene for å få å slippe å skatte til Norge - selv om du flytter utenlands - ble skjerpet i 2004.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Generelt er det blitt mye vanskeligere å komme ut av klørene til norske skattemyndigheter, reglene ble nemlig skjerpet i 2004, forteller advokat Gry Nielsen i Skattebetalerforeningen.

Så selv om du har solgt boligen din i Norge, kan det ta opp mot flere år før norske myndigheter slipper deg.

Men er det ikke slik at du ikke skal skatte dobbelt, og at de utenlandske og norske likningsmyndigheter skal snakke sammen for å finne en løsning?

- Jo, men det kan ta tid å få rett - både måneder og år, sier Nielsen.

Uansett: Klarer du å bevise at du er permanent bosatt i et annet land, og betaler inntektsskatt der, vil det etter en periode være mulig å slippe å skatte til Norge.

Og har du flaks, har du altså flyttet til et land som har et lavere skattetrykk enn Norge. Eksempelvis betaler man ikke skatt i en rekke av oljestatene i Midtøsten.