Flytoget betaler flybilletten

NSB Gardermobanen tar større ansvar for forsinkelser. Selskapet imøtekommer kritikken fra Forbrukerrådet og Forbrukerombudet der det gikk frem at NSBs avtalevilkår for reiser med flytoget var urimelige.

Dersom flytoget er forsinket innrømmer nå NSB at du under visse forutsetninger har krav på å få dekket utgifter til alternativ transport, kost og losji. Maksimum erstatningsbeløp for hvert tilfelle er 13.500 kroner.

Dekker også flybillett

Er flytoget mer enn 30 minutter forsinket, og dette fører til at du ikke rekker flyavgangen, erstatter NSB Gardermobanen flybilletter som ikke er byttbare eller refunderbare. Dette er typisk rabatterte billetter.

Du får ikke erstatning om forsinkelsen skyldes forhold som NSB ikke er herre over - for eksempel ekstreme værforhold, streik og lignende. I slike tilfeller har du allikevel krav på å få refundert forhåndsbetalte billetter.

Men vær ute i god tid

Husk å beregne deg god tid for ankomst til flyplassen. Du kan ikke kreve erstatning dersom du har nok tid til å rekke videre transport i henhold til de fremmøtetidene flyselskapene setter, påpeker kontorsjef Hilde Merethe Berg i Forbrukerombudet