Godt for noe.
Godt for noe.Vis mer

Flytende strømpris best

Dårlig sommervær gir billig strøm. Prisene vil holde seg lave over vinteren, så det virker ikke fornuftig å inngå en ettårs fastpriskontrakt.

DinSides strømkalkulator viser bare prisen for den flytende strømprisen. Den har falt jevnt og trutt siden i vinter, og du betaler nå bare 20,9 øre pr. kilowattime for strømmen hos Interkraft energi. I slutten av mars var Meganor billigste tilbyder med 24,5 øre pr. kilowattime uten tidsbinding.

Kan endres på kort varsel

Den flytende strømprisen i våre lister gjelder bare i inneværende uke. Neste uke kan prisen være en helt annen. De første kan bli de siste, men i praksis viser det seg at de samme strømselgerne stort sett har vært blant de billigste siden DinSide startet 15. april: Interkraft, Meganor, Ustekveikja, BKK og Kvinnherad energi er blant disse.

Alle energiverk tilbyr i tillegg til den flytende prisen fastpriskontrakter. (Det finnes også mellomformer - flytende pris med pristak).

Hedmark billigst

Idag er det Hedmark energi AS som tar lavest pris for ettårskontrakter på strøm. Prisen er 25,45 øre pr. kilowattime, og det er ingen fastavgift. (Det er forøvrig flere kraftverk som opererer med en noe lavere kilowattimepris, men da kommer et fastbeløp i tillegg. Disse kan det likevel lønne seg å bruke om man har et strømforbruk vesentlig over 20.000 kilowattimer i året.)

Hedmark energi AS satser på kunder utenfor sitt eget dekningsområde, som er 11 kommuner i Hedmark. - I løpet av de siste halvannet årene har vi fått fem tusen eksterne kunder, sier salgssjef Ivar Skulstad. - Særlig i år har vi gått aktivt ut i markedet, og hver dag kommer det til en ny bunke med innmeldingsskjemaer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De fem ørenes forskjell på billigste flytende pris og billigste ettårs fastpris vil utgjøre omlag 1.000 kroner i året for et forbruk på 20.000 kilowattimer.

Flytende likevel best?

Du kan altså låse inn en hyggelig ettårspris nå, og være helt upåvirket om vinteren skulle komme med tørke og sprengkulde. Men likevel tror vi at du i dagens situasjon kommer best ut med flytende pris. Det er nemlig svært mye vann i norske magasiner, slik at selv en kald og tørr vinter ikke vil ha noe særlig å si for strømprisen.

- Vi markedsfører overhodet ikke ettårskontrakten, sier markedssjef Jens Petter Betsi i Varanger kraft AS. Vi har ringt ham for å spørre hvorfor hans selskap har landets dyreste ettårskontrakter. - Vannbalansen er nå så god at den flytende prisen vil holde seg lav ett års tid. Vi anbefaler flytende pris eller tre års binding.

Den flytende prisen må jo bli svært høy for at du skal tjene på fastpris. Om den er 21 øre idag, må den opp mot 30 øre om ett år for at de to kontraktstypene er jevnbyrdige. Og høyere for at du skal tape på flytende pris.

Det er ikke veldig sannsynlig, og bare den veldig nervøse vil tegne en ettårskontrakt nå. Da er det kanskje større grunn til å se på treårskontraktene som flere e-verk tilbyr. Foreløpig forekommer de oss litt dyre, men kommer de ned i 25-26 øre pr. kilowattime kan det være en billig forsikring.

Forbruk, regn, politikk

Ikke bare regnet styrer strømprisen. Det gjør i høyeste grad forbruket også. Idag har vi høykonjunktur i Norge og full sving på de fleste hjul. Om historien skal være rettesnor, får vi etterhvert en sedvanlig norsk bråstopp, hvor staten og sentralbanken setter bremsene på samtidig som den utenlandske etterspørselen avtar.

Da bremses også strømforbruket, eller i det minste økningen i det. Samtidig er det tegn som tyder på at Sverige og Finland, som er lenger bak i konjunkturfasen enn oss, vil ha fortsatt vekst i økonomien og derfor sterk økning i etterspørselen etter strøm.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Ingen av disse faktorene slår imidlertid sterkt ut på ett års sikt. På tre år kan det derimot presse opp prisen. Om det samtidig blir kaldt og tørt. Den sjansen ville vi tatt, om ikke treårskontrakten også blir vesentlig billigere.