Flytende rente

Dersom du velger flytende rente, kan du forvente følgende fordeler og ulemper.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Fordel: Du får lavere rente dersom det generelle rentenivået beveger seg nedover. Du har også anledning til å innbetale ekstra, eller innfri lånet, når du vil.

Ulemper: Du får høyere rente dersom rentenivået beveger seg oppover. Du har i tillegg liten oversikt over renteutgiftene i fremtiden.