Flukten til Nord-Norge

Vinteren er lang, men skatten lav.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Har du ikke grodd helt fast, er det også mulig å finne et skatteparadis i Norge. For flytter du til Nord-Troms eller Finnmark, er du berettiget til noen skattemessige fordeler:

  • Lavere prosentsats på toppskatt. I 2004 betaler de som bor og jobber i Finnmark og Nord-Troms 9,5 prosent i toppskatt på den del av lønnen som overstiger 354.300 kroner. De som bor andre steder i landet betaler en sats på 13,5 prosent. Du sparer altså 4 prosentpoeng.
  • Skattesatsen på alminnelig inntekt er 24,5 prosent. Ellers i Norge er den 28 prosent. Du sparer dermed 3,5 prosentpoeng.
  • Nordboere har også et fribeløp for innslagspunktet for toppskatt som er 32.900 kroner i skatteklasse 1. Dette er altså et personfradrag, som gir en besparelse på 13,5 prosent av 32.900 kroner.
  • De får også et særskilt inntektsfradrag på 15.000 kroner. Det betyr at de sparer 28 prosent av 15.000 kroner.
NB. Du skatter til klasse 2, hvis du er gift og ektefellen din ikke har inntekt.

Andre fordeler

Nord-Norge byr også på andre pengemessige fordeler:

  • Driver man et eget AS, slipper man arbeidsgiveravgift. I Sør-Norge betaler man 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift.
  • Når du har bodd eller jobbet i Finnmark og Nord-Troms i ett år, får du ettergitt 10 prosent av ditt studielån. I 2005 er denne 25.000 kroner. For hvert år ekstra du bor eller jobber i distriktet, vil du få ettergitt 10 prosent av lånet.
  • Det er også et tillegg i barnetrygden for de som bor i nord. Dette er for tiden 320 kroner per måned per barn (under 18 år), altså totalt 3.840 kroner per år.
  • Les også:
    Flytt til Nord-Norge