Flott, nytt nettsted for kjøp og salg av arbeid

Arbeidsgivere kan registrere ledige stillinger online og få opp en liste over kandidater med matchende kvalifikasjoner. Arbeidssøkere kan legge inn preferanser og CV.

Jobshop og Manpower og hva de nå heter kan egentlig gå og legge seg. Den store formidleren av arbeidskraft i Norge, med 167 lokalkontorer og 144.000 formidlete jobber i fjor, er Arbeidsmarkedsetaten. Etaten har lenge sett verdien av internett, og deres nettsted hadde 20,4 millioner oppslag i 1998.

Annen generasjons internett

I forrige måned la man om internettstedet og innførte flere nye "annen generasjons" tjenester. Den største endringen er nok at arbeidsgivere nå selv kan legge inn ledige jobber direkte i databasen. Man må oppgi organisasjonsnummer, navn og en del andre data, men en ganske omfattende annonse vil etter kort tid vises på nettstedet.

Synes du ikke det er plass nok, går det fint å legge inn en lenke til eget nettsted, med en mer omfattende beskrivelse, bilde av sjefen etc.

Det som er enda morsommere, er at man kan matche kravene til kvalifikasjoner mot kvalifikasjonene til de 4.700 arbeidssøkerne som har registrert seg for å motta arbeidstilbud pr. epost. DinSide fant 23 søkere som i hovedsak oppfylte våre formelle krav til en internettjournalist. Ved å krysse av ved interessante kandidater, mottar disse øyeblikkelig e-post om stillingen.

Denne tjenesten er uhyre bra. Foreløpig er den nok imidlertid lite kjent.

Argbeidsmarkedsetaten har også nylig slått seg på forrige generasjons massemedium, nemlig tekst-TV. Ved hjelp av funksjonstastene på telefonen kan du søke etter ledige jobber.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan være anonym

Mange føler det nok ikke opportunt å si fra på jobben at de vurderer gressets grønnhet på den andre siden. Dette kunne vært en grunn til ikke å legge sine data inn hos Arbeidsmarkedsetaten, hadde det ikke vært for at du kan være anonym. Flere av de kandidatene vi traff på vår tur gjennom databasen var anonyme.

Men svakheten er...

Den tradisjonelle svakheten ved arbeidsmarkedsetaten er at den først og fremst henvender seg til dem som er arbeidsledige. Det er for det første ikke så veldig mange som er det for tiden. De som er det har nok også relativt lave kvalifikasjoner.

Nå hadde de kandidater DinSide fant gode kvalifikasjoner, og er antakelig i arbeid alle sammen. Men etaten behøver å gjøre sitt tilbud bedre kjent også blant dem som allerede er i arbeid. Annonsering i dagspressen og på internett er antakelig måten å gjøre det på.